Hledejte

2020.03.25 Udienza Generale 2020.03.25 Udienza Generale 

Každý lidský život je jedinečný a neopakovatelný

Středeční katecheze letos připadla na slavnost Zvěstování Páně a papež ji pronesl ve streamingovém přenosu z knihovny Apoštolského paláce za obvyklé účasti deseti svých spolupracovníků a štábu Vatikánského televizního centra.

Internetová generální audience byla uvedena čtením z Lukášova evangelia, jež podává andělské zvěstování Panně Marii (Lk 1,30-31.34-35.38). Papež František ve své promluvě připomněl čtvrtstoletí, jež právě dnes uplynulo od vydání encykliky, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval ochraně lidského života, Evangelium vitae, a svoji katechezi zakončil slovy:

Drazí bratři a sestry, každý lidský život je sám o sobě jedinečný, neopakovatelný a má nesmírnou hodnotu. To je třeba vždy znovu hlásat odvahou slova a odvahou činů. To přivádí k solidaritě a bratrské lásce k velké lidské rodině i každému z jejích členů.

Proto spolu se svatým Janem Pavlem II., který napsal tuto encykliku, opakuji s obnoveným přesvědčením  a spolu s ním výzvu, kterou se před pětadvaceti lety obrátil ke všem: „Respektuj, braň, miluj a opatruj život, každý život, každý lidský život! Pouze na této cestě nalezneš spravedlnost, pokrok, svobodu, pokoj a štěstí!“ (Evangelium vitae, 5).

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Svatý otec na závěr připomněl dvě iniciativy, které již ohlásil tuto neděli, totiž dnešní polední recitaci modlitby Otčenáš, k níž vyzval křesťany všech vyznání na celém světě a kterou se pomodlil rovněž v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce. A potom Petrův nástupce pozval k účasti na páteční (27.3.) modlitbě, která bude přenášena sdělovacími prostředky z prázdného Svatopetrského náměstí:

Znovu se obracím ke všem a zvu k duchovní účasti na modlitbě, které budu za pomoci komunikačních prostředků předsedat pozítří, v pátek v 18h na nádvoří Baziliky sv. Petra. Po vyslechnutí Božího slova a adoraci Nejsvětější svátosti bude následovat požehnání  Urbi et Orbi spojené s udělením plnomocných odpustků.“

Po společné modlitbě Otče náš Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

25. března 2020, 15:30