Hledejte

Vatican News
2020.03.11 Udienza Generale 2020.03.11 Udienza Generale  (Vatican Media)

Ježíš mluví o spravedlnosti, která je větší než lidské právo

Pravidelná generální audience dnes probíhala pouze mediálně. Náměstí i Bazilika sv. Petra, jakož i vatikánská audienční hala zůstaly prázdné, zatímco Svatý otec spolu s týmem svých spolupracovníků byl v knihovně Apoštolského paláce, odkud se vysílal přímý přenos.

Na úvod byl jako obvykle přečten biblický úryvek, tentokrát z nejdelšího 119. žalmu (Žl 119, 20.24.40.131), který je chválou Božího zákona. Vyjadřuje potěšení žalmisty z Hospodinových přikázání a touhu po Jeho spravedlivých nařízeních. Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaného blahoslavenstvím podle Matoušova evangelia a svoji promluvu zakončil:

Ježíš v tomto blahoslavenství hladu a žízně po spravedlnosti zvěstuje, že existuje žízeň, která nebude zklamána; tato žízeň, bude-li pěstována, dosáhne utišení a dospěje vždy k dobrému konci, protože odpovídá samotnému Božímu srdci, Jeho Svatému Duchu, kterým je láska, a setbě Ducha svatého v našich srdcích. Kéž nám Pán dá tuto milost, totiž žíznit po spravedlnosti, mít ochotu ji nalézt, uvidět Boha a prokazovat dobro druhým.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Petrův nástupce na závěr obrátil pozornost k situaci, jež zapříčinila neobvyklý průběh dnešní generální audience:

Nyní bych rád oslovil všechny, kdo trpí virovým onemocněním anebo nejistotou související s nemocí. Srdečně děkuji nemocničnímu personálu, lékařům, ošetřovatelkám a ošetřovatelům, dobrovolníkům, kteří jsou v této tak obtížné chvíli nablízku trpícím lidem. Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli společně modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici. Ze srdce děkuji za toto úsilí. Nechtěl bych, aby nám tato bolest, tato tak silná epidemie dala zapomenout na ubohé Syřany, kteří trpí na hranicích Řecka a Turecka. Lid, který roky strádá. Musejí utíkat před válkou, hladem a nemocemi. Nezapomeňme na tyto bratry a sestry, mezi nimiž tam strádá mnoho dětí.

V pozdravu k italsky mluvícím věřícím, papež oslovil také farnost v Padově, která připravila letošní texty k Velkopáteční Křížové cestě u římského Kolosea:

Chtěl bych poděkovat také vězeňské farnosti v Padově. Moc děkuji, včera jsem dostal texty k Via Crucis, které jste připravili na Velký pátek. Díky za vaši práci, kterou jste odvedli společně s celou vězeňskou komunitou.

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

 

(mig)

11. března 2020, 15:33