Hledejte

Vatican News

Březnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

K modlitbě za církev v Číně vybízí papež František ve videoposelství doprovázejícím březnový úmysl Světové sítě modlitby s papežem. Svatý otec v něm apeluje na jednotu a věrnost evangeliu.

Církev v Číně dnes hledí do budoucna s nadějí. Církev si přeje, aby čínští křesťané byli vskutku křesťany a aby byli dobrými občany. Jejich úkolem je šířit evangelium, ovšem bez proselytismu, a dosáhnout jednoty katolického společenství, jež je rozdělené. Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.

- vybízí papež František v rámci evangelizačního úmyslu apoštolátu modlitby na tento měsíc. Organizátoři světové sítě modlitby s papežem připomínají, že od roku 1970 došlo v Číně k významnému růstu křesťanské komunity. V roce 2010 americký Pew institute uváděl, že v Číně žije 67 milionů křesťanů, tedy 5% populace. Podle posledních odhadů se k roku 2018 odhadovalo, že jejich počet vzrostl na 100 milionů (včetně nekatolíků, kteří početně značně převažují). Otec Frédéric Fornos SJ, předseda zmíněné organizace, zdůrazňuje, že papežův úmysl má duchovní a pastorační zacílení, protože posílení jednoty katolického společenství v Číně v jeho různorodosti znamená šíření evangelia a jeho svědectví. „Je normální, že takováto cesta je dlouhá, obtížná a plná nedoruzumění, proto se musíme modlit, aby Pán, Stvořitel nebe a země, v modlitbě proměnil srdce a pomohl ke smíření.“

 

(job)

5. března 2020, 16:48