Hledejte

Vatican News
Pope Francis in Bari Pope Francis in Bari  (ANSA)

Překonat logiku střetu a objevit v sobě i druhých děti jediného Otce

Papež před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně, Bari.

Drazí bratři a sestry,

Sešli jsme se zde k modlitbě a reflexi o míru a údělu národů, žijících ve Středomoří. Na druhém břehu tohoto moře, zejména na severozápadě Sýrie probíhá nesmírná tragédie. Ze srdcí nás, pastýřů, stoupá mocná výzva k zainteresovaným aktérům mezinárodního společenství, aby byla učiněna přítrž lomozu zbraní, byl dopřán sluch pláči maličkých a bezbraných, byly dány stranou kalkulace a zájmy a přistoupilo se k záchraně civilistů a mnoha nevinných dětí, které za to platí.

Prosme Pána, aby pohnul srdci všech, aby mohli překonat logiku střetu, nenávisti a pomsty a znovu v sobě objevit syny jediného Otce, který nechává vycházet slunce pro dobré i pro zlé (srov. Mt 5,45). Prosme snažně Ducha svatého, aby každý z nás svými každodenními skutky lásky přispíval k vytváření nových vztahů, inspirovaných porozuměním, přijetím a trpělivostí a umožňoval tak zakoušet radost evangelia a šířit ji do každé oblasti života. Panna Maria, Hvězda mořská, na niž hledíme jako na nejvznešenější příklad věrnosti Ježíši a Jeho slovu, ať nám pomáhá touto cestou jít.

Ještě nežli se společně pomodlíme Anděl Páně, chci poděkovat ze srdce všem biskupům, kteří se účastnili tohoto setkání o Středomoří - hranici pokoje, jakož  a - také mnoha - těm, kdo se různými způsoby přičinili o jeho zdařilý průběh. Díky všem! Přispěli jste k růstu kultury setkávání a dialogu v regionu, který je tolik důležitý pro mír ve světě.

 

Přeložil Milan Glaser

23. února 2020, 19:04