Hledejte

Vatican News
Logo brazilské kampaně CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 Logo brazilské kampaně CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 

Pečujme o život, který je darem a závazkem, píše papež do Brazílie

„Po čtyřicet dní máme uvažovat nad nejhlubším smyslem života a být si vědomi, že jedině v Kristu a s Kristem najdeme odpověď na tajemství utrpení a smrti. Nebyli jsme stvořeni k smrti, nýbrž pro život, a to život v hojnosti (Jan 10,10), život věčný“, oslovuje papež František brazilské věřící v souvislosti s každoroční postní kampaní, jíž tamní církev již padesát let upozorňuje na určité téma. Letos se zaměřuje na hodnotu života a naši odpovědnost za péči o něj.

„Život je dar a závazek, je láskyplnou Boží přítomností, o niž máme ustavičně pečovat. Jsme povoláni být samaritánskou církví“, zdůrazňuje František a vyjmenovává tři základní postoje plynoucí z podobenství o milosrdném Samaritánovi: vidět, zakusit lítost a ujmout se. Postní doba, připomíná papež, je příhodným časem k tomu, abychom v sobě posílili soucit a projevili jej v konkrétní solidaritě a péči.

V závěru poselství brazilské církvi Svatý otec poukazuje na nedávno kanonizovanou řeholnici Dulce Lopes Pontes (zvanou též Dulce dos Pobres), kterou biskupové předkládají věřícím jako vzor člověka, který si všímal bolesti druhých lidí, pociťoval soucit a pečoval o ně. Dulce Lopes Pontes bývá označována za brazilskou Matkou Terezu a přestože neobdržela Nobelovu cenu za mír, na niž byla roku 1988 nominována, zapsala se do brazilských dějin jako jedna z nejobdivuhodnějších žen díky nezměrnému sociálnímu dílu pro chudé a nemocné.

(jag)

26. února 2020, 16:17