Hledejte

Svatá brána v katedrále diecéze  San  Josè Svatá brána v katedrále diecéze San Josè 

Papežské poselství k jubilejnímu roku v Kostarice

Papež František se připojil k zahájení jubilejního roku, který oslaví sté výročí založení kostarické církevní provincie (16.2.2020 – 16.2.2021). Učinil tak listem, v němž zdraví kostarický klérus, řeholníky i laiky, kteří se v neděli 16. února shromáždili ve třech hlavních kostarických katedrálách, kde se otevřely svaté brány.

Svatý otec děkuje Pánu za všechny plody, které kostarický národ obdržel v minulém století, a duchovně povzbuzuje všechny jeho věřící: „Mějte na paměti milosrdnou lásku našeho Pána, Ježíše Krista, z níž prýští veškerá pravda, dobro a krása, aby laici i zasvěcené osoby neúnavně pokračovali v evangelizační činnosti, nesli všem lidem, a to zejména vzdáleným a nuzným, radost z evangelia a vydávali pravé svědectví o křesťanském životě v různých odvětvích společnosti“, píše.

Papežský list se uzavírá prosbou o mateřskou ochranu Panny Marie Andělské, patronky Kostariky. Dodejme, že jubilejní rok připomíná kanonické zřízení kostarické církevní provincie bulou Praedecessorum papeže Benedikta XV. z roku 1921, kterou povýšil diecézi San José na metropolitní a ustavil diecéze Limón a Alajuela. Právě v katedrálách těchto tří diecézí mohou poutníci získat duchovní milosti a plnomocné odpustky. Kostarické jubileum začalo 13. února v diecézi Limón, která je historicky známa jako dějiště první mše svaté na kostarické půdě, po vylodění čtvrté Kolumbovy expedice. Jeho dvěma dalšími významnými mezníky bude červencové celonárodní setkání v arcidiecézi San José a národní eucharistický kongres v diecézi Alajuela, který v únoru příštího roku jubileum zakončí.

(jag)

18. února 2020, 13:43