Hledejte

2018.03.26-Udienza Ispettorato Vaticano 2018.03.26-Udienza Ispettorato Vaticano 

Papež se setkal s italskými policisty, sloužícími u Vatikánu

Římský biskup dnes přijal na audienci příslušníky italského policejního inspektorátu při městském státu Vatikán, kteří slouží u bezpečnostních turniketů před vchodem do baziliky sv. Petra, na náměstí a do Vatikánských muzeí.

Setkání, které se koná pravidelně začátkem kalendářního roku, proběhlo v Klementinském sále Apoštolského paláce, a papež poděkoval italským policistům za jejich práci.

Vaše služba Svatému stolci a městskému státu Vatikán má zvláštní význam a hodnotu. Není snadné být v denním kontaktu s turisty a poutníky, kteří navštěvují náměstí a baziliku sv. Petra a Vatikánská muzea, anebo se přicházejí setkat s papežem. Jste povoláni spojovat  v rozmanitých situacích jejich požadavky s nezbytnými pravidly veřejného pořádku a klidným chodem života ve Vatikánu a na posvátných místech katolické víry. A vaše práce je stejně tak důležitá během mých pastoračních návštěv po Římě a Itálii, kam mne vede moje služba. Mnohokrát jsem se mohl osobně přesvědčit o vaší diskrétní, pozorné a efektivní přítomnosti. A toto bych rád zdůraznil: diskrétnost, účinnost a vnímavost. Tato dikrétnost vypovídá o výši lidskosti a za to mnohokrát děkuji.“

 

„Vaše práce je kromě kvalifikovanosti a profesionality rovněž výrazem upřímné lásky a věrného přilnutí k Apoštolskému stolci, což se také projevuje stálou spoluprácí s Vatikánskou stráží,“ dodal římský biskup.

Přeji vám, aby vaše každodenní práce, v níž nechybějí ani občasná rizika, byla vždy oživována plamenem víry, naděje a lásky. Plamenem skromným, jednoduchým, ale ryzím.“

Řekl v závěru papež příslušníkům italského policejního inspektorátu, pracujících při městském státu Vatikán. Svoji promluvu pak zakončil pozdravem a přáním všeho dobrého jejich rodinným příslušníkům spolu s prosbou, aby se něho modlili.

 

(mig)

8. února 2020, 16:22