Hledejte

Vatican News
Maeci: consultazioni Italia - Bolivia, Merlo riceve Almendras Maeci: consultazioni Italia - Bolivia, Merlo riceve Almendras  (ANSA)

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.

Vysvětloval duchovní výzmam pouště, která je „místem, jež dává prostor Božímu Slovu, jež jako lehký vánek pohladí srdce“, a mimo jiné řekl:

Postní doba je příhodný čas k tomu, abychom dali prostor Božímu Slovu.  Čas vypnout televizi a otevřít Bibli. Čas na odtržení od mobilu a spojení s evangeliem. Když jsem byl dítě, neexistovala sice televize, ale bylo zvykem neposlouchat rozhlas; půst je poušť.  Čas odřeknout si a odložit mobil a napojit se na evangelium. Čas zřeknout se jalových slov, drbů, klevet a klábosení, a tykat Pánu. Čas pro rozmluvu a tykání Pánu. Čas věnovat se zdravé ekologii srdce, uklidit tam. Žijeme v prostředí, které je znečištěno mnohým verbálním násilím, útočnými a jedovatými slovy, která se šíří internetem. Urážky se dnes pronášejí jako to byl pozdrav. Jsme ponořeni do prázdných slov, reklam, záludných sdělení. Zvykli jsme si slýchat všechno o všech a hrozí nám, že sklouzneme do zesvětštění, vedoucí k atrofii našeho srdce. A na tu neexistuje  bypass, pouze ztišení. S námahou rozlišujeme Pánův hlas, který k nám mluví, hlas svědomí, hlas dobra. Ježíš nás volá na poušť a vybízí, abychom dopřáli sluch tomu, na čem záleží, je důležité a podstatné. Ďáblu, který ho pokoušel, odpověděl: »Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst« (Mt 4,4). Jako chléb a více než chléb potřebujeme Boží slovo, potřebujeme mluvit s Bohem, potřebujeme se modlit. Jedině před Bohem totiž vycházejí na světlo náklonnosti srdce a mizí  obojakosti duše. Poušť je místo života, nikoli smrti, protože dialog vedený s Pánem vrací život.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Po pozdravech jednotlivých jazykových skupin poutníků se papež v závěru generální audience obrátil k přítomným na Svatopetrském náměstí slovy:

Chtěl bych znovu vyjádřit svoji blízkost nemocným koronavirem, zdravotníkům, kteří o ně pečují, jakož i občanským představitelům a všem, kdo se nasazují v pomoci pacientům a v zamezení nákazy.“

Po společné modlitbě Otče nás, Petrův nástupce všem požehnal.

 

26. února 2020, 15:54