Hledejte

Archivní záběr: audience pro Papežskou církevní akademii (25.6.2015) Archivní záběr: audience pro Papežskou církevní akademii (25.6.2015) 

Papež posílá budoucí diplomaty na rok do misií

Papež František v listě adresovaném předsedovi Papežské církevní akademie požaduje, aby budoucí diplomaté Svatého stolce absolovali roční misijní pobyt v diecézích. Předznamenal to již v promluvě, završující loňskou biskupskou synodu o Amazonii, a nyní toto doporučení nabývá konkrétních rozměrů.

Dopis, který obdržel mons. Joseph Marino, nový předseda zmíněné akademie pro vatikánský diplomatický personál, nese datum 11. února. Římský biskup v něm vyjadřuje „přání, aby kněží, kteří se připravují na diplomatickou službu u Svatého stolce, věnovali jeden rok své formace misijní činnosti v diecézích. Jsem přesvědčen“, dodává papež, „že taková zkušenost může být užitečná pro všechny mladé muže, kteří se připravují na kněžskou službu anebo ji zahajují, avšak zejména pro ty, kteří jsou v budoucnu povoláni ke spolupráci s papežskými velvyslanci a následně se sami mohou stát velvyslanci Svatého stolce v různých státech a místních církvích“.

Papež cituje z promluvy, s níž se na budoucí vatikánské diplomaty obrátil před necelými pěti lety (v červnu 2015): „Poslání, které jednoho dne budete vykonávat, vás přivede do všech částí světa. Do Evropy, která se potřebuje probudit, Afriky, žíznící po smíření, Latinské Ameriky, hladovějící po duchovní potravě, Severní Ameriky, zabývající se odkrýváním své vlastní idenitity, kterou však nelze definovat na základě exkluze, Asie a Oceánie, které řeší, jak být v diaspoře kvasem a vést dialog s šíří původních kultur“. A jak doplňuje v listě, „k pozitivnímu zvládání těchto výzev, kladených církvi i světu, je zapotřebí, aby budoucí diplomaté Svatého stolce – kromě kvalitní kněžské i pastorační formace a specifického vzdělání nabízeného papežskou akademií – získali rovněž zkušenost z misií mimo původní diecézi, sdíleli se společenstvím misijních církví část své pouti a účastnili se jejich každodenního hlásání evangelia.“

Papež se proto obrací na mons. Marina s žádostí, aby „obohatil akademické curriculum o jeden rok, plně věnovaný misionářské službě v místních církvích, rozptýlených po světě. Tato nová zkušenost se bude týkat nových studentů, kteří nastoupí v příštím akademickém roce 2020/2021.“ Podrobnější vypracování celého projektu, píše dále římský biskup, „se neobejde bez úzké spolupráce se státním sekretariátem, či přesněji řečeno s jeho (třetí) sekcí pro diplomatický personál Svatého stolce, a s papežskými velvyslanci, kteří jistě poskytnou údaje o tom, jaké místní církve mohou studenty přijmout“.

„Jsem si jist“, uzavírá papež, „že po počátečních obavách, které by snad mohl vyvolat tento nový styl formace pro budoucí diplomaty Svatého stolce, se zkušenost v misiích, kterou takto chceme podpořit, osvědčí nejen pro mladé studenty akademie, ale také v jednotlivých církvích, s nimiž budou spolupracovat. Přál bych si, aby také v dalších kněžích všeobecné církve vzbudila touhu a ochotu k určitému období misijní služby za hranicemi vlastní diecéze.“

(jag)

17. února 2020, 14:09