Hledejte

Vatican News
Předání relikvií v Sofii Předání relikvií v Sofii 

Papež pokračuje v „ekumenismu relikvií“

Papež František dnes prostřednictvím apoštolské nunciatury v Sofii předal patriarchovi bulharské pravoslavné církve Neofitovi relikvie sv. Klimenta, papeže a mučedníka, a sv. Potita, mučedníka.

Tímto darem, jímž symbolicky pokračuje Františkovo setkání s patriarchou Neofitem při loňské apoštolské cestě do Bulharska, římský biskup zdůrazňuje „úsilí o vzájemnou jednotu i modlitbu za ni a oboustrannou úctu, panující ve vztazích mezi Svatým stolcem a bulharským pravoslavným patriarchátem“, vysvětlil při předání apoštolský nuncius, mons. Anselmo Guido Pecorari.

Patriarcha Neofit vyjádřil při převzetí duchovní radost nad tímto bratrským gestem: „Pro bulharskou pravoslavnou církev, uchovávající odkaz a pokračující v díle svatých bratrů Cyrila a Metoděje a jejich svatých učedníků, je velikým požehnáním, že získává část svatých relikvií ctihodného papeže Klimenta, zakladatele církve v Serdice a jejího prvního biskupa, které se tak stávají duchovním mostem mezi bulharskou a římskou církví“. Bulharský patriarcha se rovněž zmínil o obdobných předchozích darech relikvií papeži Janem Pavlem II. (2002) a Benediktem XVI. (2006).

Podle starobylé tradice jsou sv. Kliment a Potitus spojeni s antickou Serdikou, jak se nazývalo původní sídlo na místě dnešní Sofie. Sv. Kliment je považován za jejího prvního biskupa, jehož ostatky do Říma přenesli sv. Cyril s Metodějem. Sv. Potitus pocházel přímo ze Serdiky a byl zde umučen za císaře Antonia Pia. Pochován byl v jihoitalském kraji Basilicata, v dnešním městě Tricarico. Darované relikvie budou vystaveny k úctě věřících v původní bazilice sv. Sofie po dobu zhruba jednoho měsíce a poté budou uloženy v nové stejnojmenné bazilice bulharského hlavního města.

(jag)

27. února 2020, 15:38