Hledejte

Vatican News
Protective mask during the Angelus prayer in St. Peter's Square Protective mask during the Angelus prayer in St. Peter's Square  (ANSA)

Papež: Neschopnost žasnout vede ke lhostejnosti

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou sváteční promluvu Petrova nástupce.

Na dnešní, čtvrtou neděli liturgického mezidobí, připadl kalendářně daný svátek Uvedení Páně do chrámu. Papež František proto komentoval příslušné Lukášovo evangelium (srov. Lk 2,22-40) a soustředil se na dvojí charakteristický postoj věřícího: pohyb a údiv. Svoji promluvu zakončil slovy:

Maria a Josef »byli plni údivu nad slovy, která slyšeli« o Ježíšovi (v. 33). Údiv je rovněž explicitní reakcí starce Simeona, který v dítěti Ježíši spatřuje svýma očima spásu, kterou Bůh připravil pro všechny národy a na kterou léta čekal. A totéž platí pro Annu, která také »velebila Boha« (v.38) a mluvila o dítěti Ježíši k lidem. Byla svatě upovídaná, protože mluvila dobře a o dobru, nikoli o špatnostech. Mluvila, zvěstovala. Tyto postavy věřících prostupuje údiv, protože se nechaly uchvátit a strhnout událostmi, ke kterým došlo před jejich zraky. Schopnost žasnout nad věcmi, jež nás obklopují, podporuje náboženskou zkušenost a přináší užitek ze setkání s Pánem. Neschopnost žasnout nás naopak činí lhostejnými a zvětšuje odstup mezi vírou a každodenním životem. Bratři a sestry, vždycky buďme v pohybu a buďme otevřeni úžasu!

Panna Maria ať nám denně pomáhá nazírat v Ježíši dar, který nám dává Bůh, nechávali se Jím strhávat, abychom dávali a celý náš život se tak v radostném údivu stal chválou Boha ve službě bratřím.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě papež nejprve zmínil, že dnešek je v Itálii Dnem Pro život, jehož letošní motto zní: Otevřete brány životu.

Připojuji se k poselství [italských] biskupů a doufám, že tento den bude příležitostí k obnově závazku opatrovat a chránit lidský život od počátku až do přirozeného skonu. Je rovněž důležité stavět se proti každé formě porušování důstojnosti, i když je ve hře technologie či ekonomie, a otevírat brány novým formám solidárního bratrtsví.

Potom papež připomněl Den zasvěceného života, který připadá na 2. února.

Vybízím všechny, kdo jsou přítomni na Svatopetrském náměstí ke společné modlitbě za všechny, kdo žijí zasvěceným životem a odvádějí často ve skrytu spoustu práce. Pomodleme se společně Zdrávas...

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

2. února 2020, 17:22