Hledejte

Papež František při setkání s kněžími, bohoslovci a řeholnicemi Papež František při setkání s kněžími, bohoslovci a řeholnicemi 

Papež František opět potvrzuje význam celibátu

"Jsem přesvědčen, že celibát je dar a milost, a ve stopách Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. se z celé síly cítím zavázán ke smýšlení o celibátu jako o zásadní milosti, která charakterizuje latinskou církev jako katolickou,“ říká papež František v knižním rozhovoru, který se má 11. února objevit v italských knihkupectvích. Tématem rozhovoru je osobnost papeže Wojtyły a nese titul: Svatý Jan Pavel Veliký ( (Papa Francesco con Lugi Maria Epicoco, San Giovanni Paolo Magno, 11. února, Edizioni Paoline, 128 s.).

V ukázkách z rozhovoru, který s papežem vedl mladý italský kněz a znalec spirituality Jana Pavla II., zveřejněných dnes deníkem La Stampa, František ujišťuje, že se v pojetí kněžství zcela shoduje s tímto svatým papežem. Týká se to rovněž celibátu, který - jak zdůrazňuje - je „milostí a nikoli omezením“.

Připomeňme, že František v této věci opakovaně ujišťoval, že se necítí oprávněný ke zrušení celibátu. Další potvrzení tohoto stanoviska nicméně nabývá nového významu v kontextu nedávné knihy Benedikta XVI. a kardinála Saraha na téma celibátu, často bezdůvodně interpretované jako polemika se Svatým otcem, přičemž se zpravidla zamlčuje, že na zrušení celibátu nepomýšlí papež František, nýbrž někteří reformátoři zejména z Latinské Ameriky a vlasti Benedikta XVI.

(job)

4. února 2020, 15:21