Hledejte

Vatican News

Papež František: Naděje na budoucnost svobodnou od nenávisti

Za velký projev lidskosti označuje papež František před rokem podepsaný Dokument o lidském bratrství. Na konferenci v Abú Dhabí, která si první výročí připomněla, zaslal zvláštní videoposelství:

„Slavíme dnes první výročí této velké humanitární události, v naději na lepší budoucnost pro lidstvo, budoucnost svobodnou od nenávisti, zášti, extrémismu a terorismu, v níž převládnou hodnoty míru, lásky a bratrství,“ říká papež František v připomínce dokumentu, který podepsal spolu – jak říká – se svým bratrem Velkým Imámem Al Azhar.

Papež se ve svém pozdravu obrací zejména „na všechny ty, kdo „s lidským nasazením pomáhají svým chudým, nemocným, pronásledovaným a slabým bratřím, bez ohledu na jejich náboženství, barvu pleti a rasu, k níž náležejí“.  Oceňuje také podporu, kterou Spojené arabské emiráty poskytly práci Nejvyššího výboru pro lidské bratrství, a děkuje za inciativu Abrahamic House. Vyjadřuje také potěšení z nově ustanovené Mezinárodní ceny lidského bratrství, která chce povzbuzovat muže a ženy zosobňující práci pro dobro druhých. V závěru František prosí Všemohoucího Boha o požehnání veškerého úsilí ve prospěch dobra celého lidstva a o pomoc, aby mohlo nadále kráčet v bratrství.

Ve svém vystoupení na ceremonii v Abú Dhabí jeden ze zvláštních papežových sekretářů, mons. Yoannis Lahzi Gaid, uvedl, že papež František věnoval celý obnos Mezinárodní ceny lidského bratrství, kterou v minulém roce obdržel, myanmarským Rohingům.

(job)

5. února 2020, 10:51