Hledejte

Vatican News
2020.02.01 Fondazione GVM Care and Research 2020.02.01 Fondazione GVM Care and Research  (Vatican Media)

Pacient není číslo, lidský přístup musí převažovat nad ekonomickým

V sobotu dopoledne přijal papež na audienci soukromou zdravotnickou organizaci Gruppo Villa Maria. Jde o jednu z největších italských institucí podnikajících od roku 1973 ve zdravotnictví, medicínském výzkumu a formaci (GVM Care & Research); zvláštních výsledků dosahuje zejména v oblasti kardiochirurgie.

Na území Itálie spravuje 23 nemocnic, ale působí také ve Francii, Polsku, Albánii, Rusku a na Ukrajině.

Petrův nástupce přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce přibližně 250 členů této zdravotnické instituce: lékaře, ošetřovatele a další personál na čele s jejím prezidentem Ettorem Sansavinim. Jak poznamenal papež v úvodu, „technologická evoluce spolu se sociálními, ekonomickými a politickými proměnami změnily životní tkáň nemocnic a zdravotnických zařízení, z čehož vyplývá nutnost nové kultury, zejména v technické a morální formaci pracovníků ve zdravotnictví, a to na všech úrovních.“

Je žádoucí, aby zdravotnické zařízení bylo domem přijetí a úlevy, kde nemocný nalezá přátelství, porozumění, vlídnost a lásku. Zkrátka lidskost. Pacient není číslem, ale osobou, která potřebuje lidskost. Není to ovšem snadné, protože pacient je nemohoucí, snadno ztrácí trpělivost a rozvahu. Není to tedy úkol snadný, ale třeba jej uskutečňovat.“

„Za tímto účelem – pokračoval papež – je zapotřebí nenechávat se pohltit »systémy«, které se řídí pouze ekonomicko-finanční stránkou, nýbrž projevovat člověku blízkost a laskavost, aby bylo možné mu pomoci v úzkostech a krizích, jež přináší nemoc. Takto se konkrétně přispívá k humanizaci medicíny, nemocnic a zdravotnických zařízení.

Řekl jsem slovo blízkost, na které nesmíme zapomínat. Dovolme si říci, že blízkost je metoda, kterou použil Bůh, aby nás spasil. Již ve Starém zákoně říká židům: Kterému národu je Bůh tak blízko jako je Hospodin. Bůh je blízký a stal se bližním – jedním z nás - v Ježíši Kristu. Blízkost je klíčem lidství i křesťanství.“

Řekl mimo jiné papež na dopoledním setkání se členy soukromé zdravotnické instituce Villa Maria ve Vatikánu.

 

(mig)

1. února 2020, 14:55