Hledejte

Vatican News
2020.02.06 Organizzatori di Fiere Mondiali 2020.02.06 Organizzatori di Fiere Mondiali  (Vatican Media)

Organizátoři mezinárodních výstav se setkali s papežem

Papež přijal vedení Mezinárodní asociace veletržního průmyslu (UFI) u příležitosti jejich světového summitu v Římě. Tato nevládní organizace sídlí v Paříži a sdružuje organizátory výstavních akcí z celého světa. Českou republiku zde od roku 1960 reprezentuje brněnská veletržní správa (Veletrhy Brno a.s.).

Papež na setkání s přibližně 150 členy této globální asociace hovořil o tom, že „mezinárodní veletrhy a výstavy přispívají k růstu kultury setkávání, která posiluje solidaritu a usnadňuje vzájemné poznávání členů lidské rodiny“.

Vaše práce má tudíž transcendentní dimenzi. Jako služba obecnému dobru by měla prosazovat inkluzi, péči o společný dům a integrální rozvoj jednotlivců a národů. Tyto etické starosti nejsou druhotné, nýbrž podstatné pro vytváření ekonomie, v níž finanční ohodnocení není jedinou proměnnou, určující míru úspěchu.“

Čím větší je spolupráce na místní i mezinárodní úrovni, tím větší jsou možnosti úspěchu na ekonomické i lidské rovině.

I přes mnohé těžkosti, které mohou vzniknout během příprav a realizace, dovedou veletrhy a výstavy vytvářet síť dobrých mezilidských vztahů, jež přetrvají samotnou akci. Můžete být hrdí na svoje iniciativy, jež upevňují vědomí služby obecnému dobru a integrální rozvoj. Bůh žehnej vaší práci, vám a vašim rodinám. A prosím vás, abyste se za mě modlili.“

Končil papež svoji promluvu ke členům Mezinárodní asociace veletržního průmyslu.

 

(mig)

6. února 2020, 16:30