Hledejte

VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS 

Ježíšův učedník neusiluje o souhlas a potlesk

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Petrův nástupce komentoval evangelium 5. neděle liturgického mezidobí (srov. Mt 5,13-16) a svoji promluvu zakončil slovy:

Ježíš nás nabádá, abychom neměli strach žít ve světě, třebaže v něm leckdy dochází k situacím konfliktu a hříchu. Vůči násilí, nespravedlnosti a útisku se křesťan nesmí uzavřít do sebe nebo se ukrýt do bezpečí své ohrádky. Ani církev se nesmí uzavřít do sebe, nesmí opustit svoje poslání hlásat evangelium a sloužit. Ježíš při Poslední večeři žádal Otce ne o to, aby učedníky ze světa vzal, nýbrž ponechal je ve světě a chránil před světským duchem. Církev se velkodušně a vlídně vydává maličkým a chudým, což není světský duch, nýbrž Ježíšovo světlo a sůl. Církev naslouchá křiku posledních a vyhnanců, protože si je vědoma, že je putujícím společenstvím, povolaným být v dějinách prodloužením spasitelské přítomnosti Ježíše Krista. Nejsvětější Panna ať nám pomáhá být solí a světlem národů, abychom každému přinášeli slovem i životem dobrou zvěst Boží lásky.

PLNÉ ZNĚNÍ papežské PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po této hlavní promluvě, komentoval papež jako obvykle některé události ve světě.

Včera na liturgickou památku svaté Josefiny Bakhity připadl Světový den modlitby a reflexe proti obchodování s lidmi. K zahojení této rány, která je opravdovou ranou, jež sdírá ty nejslabší, je nezbytné nasazení všech: institucí, sdružení a školství. Pokud jde o prevenci, chtěl bych poukázat na skutečnost, že různá pátrání dosvědčují, že zločinecké organizace používají stále více moderních komunikačních prostředků, aby nalákali oběti tohoto podvodu. Proto je nezbytné jednak vychovávat ke zdravému používání technologických prostředků, a jednak dozorovat a pobízet poskytovatele těchto komunikačních služeb k odpovědnosti.“

Potom obrátil papež pozornost k Sýrii:

Ze severozápadní Sýrie stále přicházejí bolestné zprávy, zejména o situaci mnoha žen a dětí, lidí nucených k útěku v důsledku vojenských eskalací. Opět vybízím mezinárodní společenství a všechny zapojené aktéry, aby při respektování Mezinárodního humanitárního práva použili diplomatických nástrojů, dialogu a dohod na ochranu života a osudů civilního obyvatelstva. Modleme se za milovanou a trýzněnou Sýrii: Zdrávas Maria...“

Po společné mariánské modlitbě udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání.

 

(mig)

9. února 2020, 19:05