Hledejte

Vatican News
Nový výbor textů papeže Františka Nový výbor textů papeže Františka 

Vyšel výbor papežových výkladů Janova evangelia

„Jan, evangelium učedníka, který uviděl a uvěřil“ – tak je nadepsaná nová kniha papežských textů. Italský salesián P. Gianfranco Venturi připravil výbor reflexí a meditací papeže Františka nad čtvrtým evangeliem.

Vidět a věřit: tato dvojice sloves je velice významná. Celým Janovým evangeliem se vine vyprávění o učednících, kteří uviděli znamení, jež vykonal Ježíš, a uvěřili v Něho. O jaká znamení jde? O vodu proměněnou ve víno ke svatbě, o uzdravení několika nemocných, o člověka od narození nevidomého, jemuž byl vrácen zrak, o velký zástup lidí nasycených pěti chleby a dvěma rybami, o vzkříšení přítele Lazara čtyři dny po jeho smrti. Ve všech těchto znameních se zjevuje neviditelná tvář Boha. Není to vznešená božská dokonalost, kterou znázorňují a vyzařují Ježíšova znamení, nýbrž  příběh lidské křehkosti, která se setkává s Milostí, jež pozvedá. Raněné lidství je uzdraveno při setkání s Ním; padlý člověk, jenž nachází podanou ruku, které se může chytit; rozpačitost poražených, kteří objevují naději vykoupení.

(Papež František, Promluva papeže na modlitební vigilii s mládeží Itálie, Circo Massimo 11.8.2018)

V úvodu P. Venturi předesílá, že cílem publikace je pomoci všem, kdo čtou a rozvažují nad evangeliem učedníka, který přijal Ježíšovo pozvání „Pojď a uvidíš“. „Na stránkách knihy nenajdete systematickou exegezi Janova evangelia, ale bohatou reflexi nad jeho obsahem,“ dodává italský salesián. Nejde tedy o komentář k celému textu, ale výklad některých fragmentů, nad nimiž se papež pozastavil.

Redaktor nové Františkovy knihy dále konstatuje, že papežovy meditace se rodí z tichosti, v níž Boží slovo nachází své místo, a z rozjímavého ztišení, jemuž současný papež přivykl od začátku své formace jako jezuita a následovník sv. Ignáce z Loyoly.

(job)

23. ledna 2020, 17:32