Hledejte

Vatican News
POPE-ANGELUS/ POPE-ANGELUS/ 

Petrův nástupce: Pravý Bůh nás nezdržuje, ani se nedá zdržet od nás

Na Svatopetrské náměstí přišlo před polednem asi 25 tisíc lidí, včetně tradičního tříkrálového průvodu, který se na slavnost Zjevení Páně koná v mnoha italských městech.

Papež František ve svojí sváteční promluvě před mariánskou modlitbou Anděl Páně, komentoval stejně jako při dopolední liturgii, dnešní evangelium (Mt 2,1-12), ale vyšel přitom z jiné podrobnosti, zachycené evangelistou Matoušem, totiž zmínky o mudrcích, kteří se vracejí do vlasti „jinou cestou“. Promluvu zakončil slovy:

Každá zkušenost setkání s Ježíšem nás vede, abychom se ubírali jinými cestami než dosud, protože od Něho pochází síla dobra, která občerstvuje srdce a odrazuje od zla. Existuje moudrá dynamika mezi kontinuitou a novostí. Návrat vede domů, ale »jinou cestou«. Plyne odtud, že jsme to my, kdo se máme měnit a přetvořit způsob svého života, byť ve stejném prostředí, uzpůsobit kritéria úsudků o skutečnosti, jež nás obklopuje. Je to rozdíl mezi pravým Bohem a zrádnými idoly, jakými jsou peníze, moc, úspěch; mezi Bohem a těmi, kdo slibují, že tyto idoly opatří: mágy, kartářkami, věštci. Rozdíl je v tom, že idoly nás k sobě poutají a činí závislými na nich, a my se jich zmocňujeme. Pravý Bůh nás nezdržuje, ani se nenechá zdržet od nás, otevírá nám cesty novosti a svobody, protože je Otcem, který je vždy s námi, aby nám umožňoval růst. Setkáš-li se duchovně s Ježíšem, pamatuj, že se máš vrátit na svoje místo, ale jinou cestou, v jiném stylu. Je to Duch svatý, kterého nám Ježíš dává a jímž přetváří naše srdce.

Prosme Pannu Marii, ať se staneme Kristovými svědky tam, kde jsme, svým novým životem, proměněným Jeho láskou.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě římský biskup zmínil, že podle kalendáře některých východních církví připadá na zítřek, 7. ledna, slavnost Narození Páně, a vyslovil věřícím těchto církví svoje vánoční blahopřání. Připomněl dále že na slavnost Zjevení Páně připadá také Světový den misijního díla dětí, tedy „svátek dětí a mládeže, zapojených do misií a prožívajících všeobecné povolání ke svatosti tím, že pomáhají svým vrstevníkům, kteří jsou v nouzi, modlitbou a dobročinností“.

Pozdravil rovněž účastníky letošního tříkrálového průvodu:

Zvláštní pozdrav patří těm, kdo vytvářejí folkloristicko-historický průvod, inspirovaný tříkrálovou tradicí a odkazující letos k regionu Allumiere a Valle del Mignone. Zdravím také průvody v polských městech a vesnicích. Těší mne, že mohu zdravit četné výrazy lidové tvořivosti, které se pojí k dnešní slavnosti. Mám na mysli Španělsko, Latinskou Ameriku a Německo. Tyto zvyky je třeba uchovat v jejich ryzím křesťanském významu.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

6. ledna 2020, 16:11