Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer  (ANSA)

Papež: Svatost je uchovávání zdarma daného Božího daru

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo přibližně 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval liturgická čtení z druhé neděle po Narození Páně, tedy Janovo evangelium (Jan 1,1-16) a zejména list sv. Pavla Efesanům (Ef 1,3-6.15-18). Potom vyzval k modlitbě za zachování míru ve světě.

Ve své promluvě mimo jiné řekl:

Když rozjímáme o podivuhodném znamení jesliček, sděluje nám dnešní liturgie, že Kristovo evangelium není pohádka, není mýtus či povznášející příběh. Nikoli. Kristovo evangelium je plné zjevení Božího plánu s člověkem a světem. Je to poselství jednoduché a zároveň velkolepé, jež nás nutí položit si otázku: jaký konkrétní plán vložil do mě Pán, který mezi námi stále uskutečňuje svoje narození? Odpověď nám podává apoštol Pavel: »Bůh nás vyvolil, ... abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce« (v.4). Takový je význam Narození Páně. Pokud Pán pokračuje v přicházení mezi nás, pokud nás dále obdarovává svým Slovem, pak proto, aby mohl každý z nás odpovědět na toto povolání, totiž být svatý v lásce. Svatost je přináležitost k Bohu, společenství s Ním a průzračnost Jeho nekonečné dobroty. Svatost je uchovávání daru, který nám daroval Bůh. Pouze to: uchovat bezplatnost znamená dosáhnout svatost. Kdo tedy přijímá svatost jako dar milosti, nemůže ji neprojevovat konkrétními každodenními skutky. Tento dar - milost, kterou mi dal Bůh - tlumočím do konkrétních skutků v setkání s druhými. Tato činorodá láska, toto milosrdenství vůči bližnímu a odraz Boží lásky očišťuje zároveň naše srdce, uschopňuje k odpouštění a den po dni nás činí „neposkvrněnými“. Avšak neposkvrněnými nikoli ve smyslu odstranění skvrny, neposkvrněnými v tom smyslu, že do našeho nitra vstoupí Bůh, nezištný dar, Boží štědrost, kterou uchováváme a dáváme druhým.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě obrátil papež pozornost ke světovému dění:

V mnoha částech světa je patrno ovzduší hrozného napětí. Válka přináší pouze smrt a zmar. Vyzývám všechny strany k udržování plamene dialogu a sebeovládání, aby zahnaly stín nevraživosti. Modleme se mlčky, aby nám Pán daroval tuto milost.

Po chvíli ztišení papež jmenovitě  pozdravil některé skupiny přítomných věřích. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně všem požehnal.

 

(mig)

5. ledna 2020, 15:49