Hledejte

Vatican News
Účastníci plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry Účastníci plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry  (Vatican Media)

Papež podpořil hospicovou péči jako „terapii lidské důstojnosti“

Děkuji vám za vaši práci pro všeobecnou církev a pomoc, kterou prokazujete římskému biskupovi tím, že hájíte celistvost katolické nauky o víře a morálce.

Těmito slovy dnes papež František přivítal členy Kongregace pro nauku víry, které přijal v souvislosti s jejím plenárním zasedáním.

„Křesťanská nauka není rigidní a do sebe uzavřený systém, avšak ani ideologie, která se mění podle sezóny. Je to dynamická realita, která se ve věrnosti svým základům obnovuje z pokolení na pokolení a kterou vystihuje jedna tvář, jedno tělo a jedno jméno: Ježíš Kristus Zmrtvýchvstalý.“

Předávání víry po nás vyžaduje, abychom měli na zřeteli jeho adresáta, znali ho a účinně ho milovali, pokračoval Svatý otec a ocenil téma plenárního zasedání, kterým je péče o lidi v kritické či závěrečné fázi života.

„V současném společensko-kulturním kontextu je postupně nahlodáváno vědomí toho, co činí lidský život cenným. Životy se posuzují z hlediska výkonnosti a užitečnosti až do té míry, že ty, které těmto měřítkům nevyhovují, se považují za odepsané anebo nedůstojné. V této situaci, kdy se vytrácí autentické hodnoty, nebývá dostáno ani neodvolatelným povinnostem, jakými jsou solidarita a lidské i křesťanské bratrství. Ve skutečnosti lze však společnost označit za civilizovanou jedině tehdy, jestliže vyvine protilátky proti takové skartační kultuře, uzná nedotknutelnou hodnotu lidského života a pokud se v ní praktikuje účinná solidarita, uchovaná jako základ soužití.“

Péče o nemocné v závěrené fázi jejich života vyzývá církev ke konverzi srdce, aby po příkladu milosrdného Samaritána zakoušela soucit s těmito lidmi, zastavila se a ujala se jich, zdůraznil dále papež František a vyzval k vytváření celé sítě lidských vztahů kolem nemocného, které nejenom umocní lékařskou péči, nýbrž poskytnou mu naději ve chvíli, kdy fyzickou bolest doprovází emotivní sklíčenost a duchovní úzkost.

„Vztahový – a nikoli čistě klinický – přístup k nemocnému, pojímanému v jeho jedičnosti a lidské celistvosti, nám ukládá povinnost, abychom nikdy neopustili nikoho, u něhož se vyskytla neléčitelná nemoc. Lidský život, který je určen pro věčnost, si uchovává veškerou svou hodnotu a důstojnost za jakýchkoli podmínek, i v nejistotě a křehkosti, a jako takový vždy zasluhuje nejvyšší uznání.“

Římský biskup citoval Matku Terezu, která svým celoživotním dílem zlidšťovala lidské umírání a ctila důstojnost člověka až do konce. Svými dalšími slovy pak podpořil hospicovou péči:

„Myslím na to, jaké dobro prokazují hospice s paliativní léčbou, kde terminální pacienty doprovází kvalifikovaná lékařská, psychologická a duchovní podpora, aby mohli důstojně a za útěšné blízkosti svých drahých prožít konečné fáze svého pozemského života. Přál bych si, aby tato střediska nadále zůstávala místy, kde se s úsilím uskutečňuje terapie důstojnosti, a tak se sytí láska a úcta k životu.“

V závěru papež František vyzdvihl nedávný dokument o biblické antropologii, vypracovaný Papežskou biblickou komisí, a přivítal plánovanou revizi Norem o nejvážnějších deliktech, obsažených v motu proprio Jana Pavla II. „Sacramentorum sanctitatis tutela“, které Kongregace pro nauku víry naposledy novelizovala před deseti lety.

„Vaše snahy spadají do správného směřování, které usiluje o aktualizaci směrnic, jejich větší účinnost a účelnou uspořádanost vzhledem k novým situacím a problematikám současného sociálně-kulturního kontextu. Vyzývám k rozhodnému pokračování v tomto úkolu, abyste přinesli platný přínos v oblasti, která se přímo týká církve a v níž má přísně a transparentně hájit posvátnost svátostí a pošlapávané lidské důstojnosti, zejména u těch nejnepatrnějších.“

Řekl papež František členům Kongregace pro nauku víry.

(jag)

30. ledna 2020, 14:45