Hledejte

Křestní mše v Sixtinské kapli Křestní mše v Sixtinské kapli 

Papež František: Křest dítěte je projevem spravedlnosti vůči němu

Přinášejte děti ke křtu, je to největší dar, který jim můžete dát, ba dokonce věc spravedlnosti, zdůraznil papež František při dnešní promluvě při křestní mši svaté v Sixtinské kapli ve Vatikánském paláci. Svatý otec při ní udělil svátost křtu 32 dětem, 17 chlapečkům a 15 holčičkám.

Promluva papeže Františka se nesla v duchu rodinné slavnosti, zdánlivě kontrastující s existenciálními výzvami Michelangelova Posledního soudu. Ve tvářích více  než tří set účastníků křestní bohoslužby však rezonoval důraz, jaký papež položil na sílu Ducha získávanou ve křtu a slova o naplnění spravedlnosti vůči dítěti, umocněný známou freskou oživujícího Božího doteku povolávajícího k životu prvního člověka. Přinášíme vám promluvu Svatého otce.

Jako Ježíš přišel, aby se nechal pokřtít, tak také vy přinášíte své děti.

Ježíš odpovídá Janovi: „Abychom naplnili veškerou spravedlnost“ (srov. Mt 3,14; český liturgický překlad: „Abychom zcela splnili Boží vůli“.) Pokřtít dítě je projevem spravedlnosti vůči němu. A proč? Protože ve křtu mu dáváme poklad, ve křtu mu dáváme závdavek, totiž Ducha svatého. Dítě vychází ze křtu se silou Ducha ve svém nitru; Ducha, který jej bude chránit a pomáhat mu po celý jeho život. Proto je tak důležité děti ktřít, aby vyrůstali v síle Ducha svatého.

Právě toto poselství bych vám dnes chtěl svěřit. Přinášejte své děti, aby ve svém nitru měli Ducha svatého. Pečujte o to, aby vyrůstali ve světle a v síle Ducha svatého, prostřednictvím katecheze, pomoci, vyučování a příkladu, který jim doma dáváte… To je mé poselství.

Žádné další velké slovo vám nechci říkat: Pouze jedno upozornění. Děti nejsou zvyklé přicházet do Sixtinské kaple, je to poprvé! Nejsou zvyklé na uzavřený a také snad trochu přetopený prostor. Nejsou zvyklé ani na oblečení, jaké mají pro dnešní krásný svátek. Mohou se chvílemi cítit nesví. A jeden spustí pláč – koncert prozatím ještě nezačal! – ale splustí jeden, pak další… Nenechte se tím vyděsit, nechte děti plakat a kričet. Když děťátko pláče, je to možná tím, že mu je horko, tak mu něco svlečte; nebo má hlad, tak ho nakojte… nemějte s tím problém. A ještě jedna věc, kterou jsem na tomto místě říkal také loni: malé děti mají „chórovou“ dimenzi, stačí, že jedno dá tón a spustí všechny – a je tu koncert. Neděste se toho. Když dítě pláče v kostele, je to pěkné kázání. Konejte tak, aby se všichni cítili dobře – a nyní pokračujme…

(job)

12. ledna 2020, 12:33