Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Učte se od národa, který obstál v těžkých časech, píše papež na setkání komunity Taizé

„Kéž společně odkryjete, že vás ukotvení ve víře vybízí, abyste vycházeli vstříc jiným lidem a reagovali na výzvy, které nám klade dnešní společnost, zejména pak na nebezpečí ohrožující náš společný domov“, píše papež František účastníkům evropského setkání mládeže, které v sobotu začíná v polské Vratislavi. Již po dvaačtyřicáté tuto pouť důvěry na zemi pořádá ekumenická komunita z Taizé.

Na setkání, které se uzavře prvním dnem nového kalednářního roku, se zapsalo patnáct tisíc mladých lidí z celého kontinentu. Samozřejmě převažují obyvatelé hostitelské země, hned na druhém místě po nich následují Ukrajinci. Téma letošní pouti zní „Stále na cestě a přece tkvít v kořenech“ a právě z těchto slov papež František vychází, aby slovy posynodální apoštolské exhortace „Kristus žije“ mladým lidem připomenul, že „kořeny nejsou kotvy, které by nás vázaly na jiné epochy a bránily nám být přítomnými v současném světě, abychom umožnili vznik něčeho nového. Jsou naopak pevný bod, který nám umožňuje růst a odpovídat na nové výzvy“ (Christus vivit, 200).

Polsko je zemí, jejíž kořeny tkví ve víře, poukazuje Svatý otec, a právě toto ukotvení pomohlo polskému národu, aby obstál v těžkých časech, když chyběla naděje. Při svém pobytu v Polsku jistě objevíte, že se můžeme mnohému naučit od lidí, kteří zůstali věrni Kristu v hodině pokušení, kdy se nabízela jednoduchá východiska. Tito křesťané se odvážili věřit v jinou budoucnost, vzkazuje papež do vlasti svého předchůdce, sv. Jana Pavla II., a vybízí mladé lidi, aby se vydali na cestu, aniž by – jako Abrahám – leckdy znali její cíl. Již společné hledání a pouť totiž působí hlubokou radost, přesvědčuje František účastníky setkání a vyzývá: „Buďte neustále připraveni na nová vykročení na cestu, abyste lidem ve svém okolí, zvláště těm nejchudším a nejnešťastnějším, vydávali svědectví o evangeliu. »Nečekejte až na zítřek, abyste se svou energií, odvahou a tvořivostí začali spolupracovat na proměně světa. Jste dneškem Boha, který si přeje, abyste přinášeli ovoce« (ibid., 178)“.

V závěru poselství na setkání komunity Taizé do polské Vratislavi připojuje Petrův nástupce požehnání mladým lidem, bratrům z komunity a také rodinám a farnostem, které se mladých poutníků pohostinsky ujmou. Kéž víra Panny Marie, která se také spěšně vydala na cestu (srov. Lk 1,39), posílí vaši důvěru v jejího Syna, doufá papež František.

(jag)

27. prosince 2019, 14:03