Hledejte

Vatican News
Audience pro umělce a organizátory vánočního koncertu Audience pro umělce a organizátory vánočního koncertu  (Vatican Media)

Svět potřebuje krásu, aby nepropadl zoufalství

V sobotu večer se vatikánská aula Pavla VI. rozezní hudbou při 27. ročníku vánočního benefičního koncertu, který pod záštitou Kongregace pro katolickou výchovu podporuje projekty salesiánské charitativní neziskové organizace (Don Bosco Valdocco) a papežské nadace Scholas Occurrentes.

Papež František dnes přijal umělce zapojené do sobotního představení, jehož výtěžek letos poputuje na sociální projekty v Amazonii v souvislosti s nedávnou biskupskou synodou o tomto regionu.

Bůh vkládá do lidských srdcí „žízeň“ po životním smyslu a vychází nám vstříc při jeho hledání. Jistě se s ním nepotkáme v marnivém hromadění majetku a vnějšího lesku, avšak určitě ho můžeme najít tam, kde se hladoví a žízní po pokoji, spravedlnosti, svobodě a lásce, oslovil římský biskup zpěváky a hudebníky z celého světa.

„Narozením v jesličkách Bůh zahajuje jedinou velikou revoluci, která dává naději a důstojnost vyděděným a marginalizovaným: revoluci lásky, revoluci něhy. Z jesliček Ježíš hlásá mírnou mocí výzvu dělit se s těmi posledními jako cestu k lidštějšímu a bratrštějšímu světu, z  něhož není nikdo vyloučen, ani odsunut na okraj“.

Citoval Svatý otec z nedávného apoštolského listu o významu a hodnotě jesliček (Admirabile signum). Jak podotkl, ocitáme se tu před zarážejícím tajemstvím Boží pokory.

„Takováto provokace nás ustavičně vyzývá, abychom nezpyšněli, nýbrž spíše dokázali zachytit odzbrojující sílu v každém gestu dobré vůle. Ještě více to platí pro vás, kteří pracujete v úzkém kontaktu s mladými lidmi a vyvíjíte určitý vliv na jejich myšlení a chování. Sv. Pavel VI., když se obrátil k vám, umělcům, prohlásil, že »svět potřebuje krásu, aby neupadl do zoufalství. Krása, stejně jako pravda, vlévá do lidských srdcí radost a je oním cenným plodem, který nepodléhá opotřebování, spojuje generace a přispívá k jejich sdílení ve společném údivu« (Poselství umělcům, 8.12.1965)“.

Řekl papež František umělcům, kteří vystoupí na Vatikánském vánočním koncertu.

(jag)

13. prosince 2019, 13:46