Hledejte

Vatican News
2019.12.31 Vespri e Te Deum Visita presepio Piazza San Pietro 2019.12.31 Vespri e Te Deum Visita presepio Piazza San Pietro  (Vatican Media)

Římský biskup při nešporách: Bůh nás nevyvolil kvůli naší šikovnosti

Římský biskup sloužil na závěr kalendářního roku v zaplněné bazilice sv. Petra liturgii prvních nešpor ze slavnosti Matky Boží Panny Marie, také za účasti občanských autorit města, v čele s primátorkou Virginií Raggi. Bohoslužba večerních chval pokračovala adorací vystavené Nejsvětější svátosti a zpěvem hymnu Te Deum na poděkování za uplynulý rok.

Svoji homilii zakončil papež František slovy:

Co žádá Pán od církve v Římě? Svěřuje nám svoje Slovo a nutí vrhnout se do vřavy, zapojit se do setkání a vztahů s obyvateli města, aby toto poselství rychle běželo. Jsme povoláni setkávat se s druhými a popřávat sluchu jejich existenci, jejich volání o pomoc. Naslouchání už je úkonem lásky! Mít čas pro druhé, vést dialog, rozpoznat kontemplativním pohledem přítomnost a působení Boha ve svých životech, dosvědčovat spíše skutky než slovy nový život evangelia, je opravdová služba lásky, jež proměňuje realitu. Takto bude totiž městem i církví obíhat čerstvý vzduch, znovu se vydá na cestu, překoná staré logiky protikladů a plotů za účelem vzájemné spolupráce a budování spravedlivějšího a bratrského města. Nesmíme mít strach nebo se považovat za nepřiměřené pro tak důležité poslání. Připomeňme si, že Bůh nás nevyvolil kvůli naší „šikovnosti“, ale právě proto, že jsme a považujeme se za nepatrné. Děkujme za jeho Milost, kterou nás v tomto roce podpíral, a s radostí k Němu pozvedněme svůj chvalozpěv.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

Po skončení bohoslužby nešpor se římský biskup vydal na náměstí k jesličkám, kde chvíli setrval v modlitbě, a pozdravil se s přítomnými lidmi.

 

(mig)

31. prosince 2019, 19:00