Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS  (AFP or licensors)

Papež: Ve Štěpánově mučednictví je násilí poraženo láskou

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si před mariánskou modlitbou Anděl Páně vyslechli sváteční promluvu římského biskupa.

Mluvil o prvomučedníkovi Štěpánovi, jehož liturgický svátek následuje den po Narození Páně.

Tento mladý služebník evangelia, plný Ducha svatého, dovedl hlásat Ježíše slovy a především svým životem. Vidíme na něm uskutečnění příslibu, který dal Ježíš svým učedníkům: »Až vás budou pronásledovat pro mé jméno, Duch mého Otce vám dá sílu i slova, abyste vydali svědectví« (srov. Mt 10,19-20). Ve škole svatého Štěpána, který se životem i smrtí připodobnil svému Mistru, hleďme také my k Ježíši, věrnému svědkovi Otce. Učme se, že nebeská sláva věčného života není tvořena bohatstvím a mocí, nýbrž láskou a sebedarováním.

Musíme mít pohled upřený k Ježíši, »od něhož naše víra pochází a který ji vede k dokonalosti« (Žid 12,2), abychom mohli podávat důvody naděje, jíž se nám dostalo (srov. 1 Petr 3,15), v každodenních problémech a zkouškách. Pro nás křesťany už nebe není vzdálené a oddělené od země: v Ježíši sestoupilo nebe na zem. A díky Němu, silou Ducha svatého můžeme přijímat všechno lidské a usměrňovat k nebi. Takto ať je prvním svědectvím náš způsob být lidmi, životní styl, utvářený Ježíšem, tedy mírný, odvážný, pokorný, šlechetný a nenásilný.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Potom obrátil papež pozornost k Filipínám, kde včerejší tajfun usmrtil nejméně 16 lidí:

Sdílím bolest, která v důsledku tajfunu Phanfone, postihla drahé obyvatele Filipín. Modlím se za četné oběti, raněné a jejich rodiny. Všechny zvu ke společné recitaci Zdrávasu za tento lid, který je mi velice drahý.“

Potom římský biskup dodal:

V těchto dnech jsem obdržel četná vánoční blahopřání z Říma a z různých částí světa. Nemohu odpovědět každému, ale za každého se modlím. Proto vám a všem dnes upřímně děkuji, zvláště za modlitbu, kterou mi mnozí z vás přislíbili. Mnohokrát děkuji.

Po společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně udělil Páně Petrův nástupce všem apoštolské požehnání.

 

(mig)

26. prosince 2019, 15:28