Hledejte

Vatican News
2019.12.12 Congregazione delle Cause dei Santi 2019.12.12 Congregazione delle Cause dei Santi  (Vatican Media)

Papež: Svatost je pravým světlem církve

„Beatifikační a kanonizační kauzy jsou nejenom procesní, nýbrž duchovní záležitostí, a proto je třeba s nimi zacházet s maximálně evangelním cítěním a morální rigorozitou,“ řekl papež František na dnešním setkání se členy Kongregace pro blahořečení a svatořečení v čele s jejím prefektem kardinálem Angelem Becciu.

Audience se konala u příležitosti sedmdesáti let trvání tohoto vatikánského úřadu, který vznikl rozhodnutím papeže Pavla VI. (8. května 1969), jenž  tehdejší Kongregaci pro posvátné rity, založenou v 17. století, rozdělil na dva úřady: Konregaci pro bohoslužbu a svátosti a zmíněnou kongregaci, která se zabývá pouze vedením kanonizačních procesů.

Papež František se obrátil k jejím představeným, členům a 233 postulátorům a konzultorům. Poukázal nejprve na to, že svatost není pouze mimořádné znamení Boží přítomnosti, ale „je zapotřebí učit se ji vidět v trpělivosti Božího lidu [...] u lidí, kteří žijí v naší bezprostřední blízkosti.“

Vaše kongregace má poslání ověřovat různé podoby hrdinské svatosti, která září viditelněji než ta skrytá, méně nápadná, ale rovněž mimořádná. Svatost je pravým světlem církve a jako takovou je třeba ji stavět na podstavec (srov. Mt 5,15), aby mohla osvěcovat a vést putování vykoupeného lidu k Bohu. Každodenní práce vašeho úřadu je odedávna vykonávána svědomitě a důkladně již v samotné investigativní fázi, seriózním a odborným studiem procesních a historických pramenů, objektivním a přesným soudem ohledně mučednictví, hrdinských ctností, oběti života a zázraku. Jde o základní kritéria, která jsou vyžadována vážností dotyčné materie, legislativou a spravedlivým očekáváním Božího lidu, který se svěřuje přímluvě svatých a inspiruje se příkladem jejich života.“

Práce vaší kongregace, řekl dále papež, odstraňuje každou dvojznačnost a pochybnost a dobírá se plné jistoty prohlášením svatosti.

Konzultoři procesů konají svoji práci na  historickém, teologickém a lékařském poli v plné svobodě svědomí, pozorně studují svěřené případy a formulují příslušné úsudky po zralé úvaze, nestraně a bez ohledu na možné tlaky, ať už přicházejí odkudkoli. Předpisy a praxe vaší kongregace, jakož i dohled představených usnadňují absolutní nezávislost těch, kdo hlasují a těch, kdo formulují či koordinují zasedání, kde se o konkrétních kauzách hlasuje. Vždycky je třeba mít na paměti specifický účel kauz, kterým je sláva Boží a duchovní užitek církve a úzce se váží ke hledání pravdy a evangelní dokonalosti.“

V závěru Petrův nástupce poukázal také na „nezbytnost zázraku, který je prstem Božím, protože kanonizační kauzy nelze vést bez Pánova zásahu“.

Kongregace pro blahořečení a svatořečení nedávno spustila nové webové stránky, které umožňují nahlédnout do její práce a představují ty nejčerstvější kauzy.

 

(mig)

12. prosince 2019, 16:50