Hledejte

Vatican News
Emeritní šéfredaktor časopisu  Aggiornamenti Sociali, p. Bartolomeo Sorge Emeritní šéfredaktor časopisu Aggiornamenti Sociali, p. Bartolomeo Sorge  (Vatican Media)

Papež: Pouze v modlitbě si uchováme vnitřní svobodu

Naslouchání a dialog s realitou – tyto dva postoje doporučil papež František redaktorům italského jezuitského měsíčníku Aggiornamenti sociali, který se zabývá především sociální, kulturní a politickou problematikou.

Papež při setkání s nimi odložil osmistránkový připravený projev, který, jak poznamenal, už po třetí stránce nikdo nebude poslouchat. Předal svým hostům tento psaný text a poté se zamyslel na dvěma postoji, které má dnešní novinář zaujímat, pokud chce svým čtenářům poskytnou skutečnou orientaci. Prvním je naslouchání:

„Naslouchat znamená, že se dáme oslovit realitou. Naše vlastní kategorie tak někdy padnou anebo se jinak uspořádají. Naslouchání má být první krok, avšak vyžaduje otevřenou mysl a srdce, bez předsudků. Svět předsudků, myšlenkových škol a předem zaujatých pozic velice škodí...Dnes například v Evropě zažíváme předsudky plynoucí z populismu, země se uzavírají a vrací k ideologiím. Nikoli jen novým ideologiím – byť i takové tu jsou, ale ke starým ideologiím, které založily druhou světovou válku. Proč? Protože se nenaslouchá realitě takové, jaká je. Existuje tu projekce toho, co bych chtěl, aby se udělalo, jak by se mělo myslet a co by mělo být...Je to komplex, který nás staví na místo Boha stvořitele – bereme do rukou situaci a jednáme, realita se stává tím, čím chceme, nazíráme ji přes filtr. Realita je však něco jiného, je svrchovaná, ať se nám to líbí či nikoli. A s realitou musíme vést dialog.“

Přešel papež k druhém zásadnímu postoji. Křesťan naslouchá realitě, přijímá ji takovou, jaká je, a nevnucuje žádná řešení.

„Jaká je tedy křesťanova odpověď? Má vést dialog s realitou a vycházet přitom z evangelních hodnot, kterým nás naučil Ježíš, aniž by je dogmaticky vnucoval. (...) Poselství má vzejít od Pána, a to našim prostřednictvím. Jsme křesťané, Pán k nám promlouvá skrze realitu, v modlitbě a prostřednictvím rozlišování.“

Papež povzbuzoval k tomuto směřování navzdory případným chybám či kritice. Člověk, který se nepohybuje, protože má strach z pádu, nebude nikdy v životě plodný. A případná kritika přispívá k růstu, poznamenal.

„Uchovejte si však ustavičně vnitřní svobodu – vnitřní svobodu má jedině člověk, který se modlí, předstupuje před Boha, bere do rukou evangelium; v tom spočívá vnitřní svoboda. To není pietismus, ale autenticita. Rukama pracujte a srdcem naslouchejte, co se děje lidem. Tyto myšlenky se ve mně zrodily, když jsem si vyslechl váš úvodní pozdrav. Bezprostředně vám to předkládám a spolu s tím oficiální osmistránkový proslov, který jsem měl pronést...“

Uzavřel římský biskup.

(jag)

6. prosince 2019, 15:49