Hledejte

Vatican News
Audience pro mladé francouzské podnikatele Audience pro mladé francouzské podnikatele  (Vatican Media)

Papež: Podnikatel není bezmocný vůči dominantním ekonomickým systémům

„Uvědomuji si, že v každodennosti není jednoduché sladit nároky víry a sociálního učení církve se závazky, ukládanými tržními zákony a globalizací“, přivítal dnes papež František několik stovek mladých francouzských podnikatelů a pokračoval: „Na druhé straně jsou evangelní hodnoty, které vnášíte do řízení vašich firem, příležitostí k ryzímu a nezastupitelnému křesťanskému svědectví“.

Svatý otec dnes dopoledne promluvil k podnikatelům z francouzské diecéze Fréjus-Toulon, které na třídenní pouti do Říma doprovázel biskup Dominique Rey. Jejich takzvaná „cesta pro obecné dobro“ mimo jiné zahrnovala konferenci o povolání křesťanských podnikatelů ve světle sociálního učení církve, na níž vystoupil kardinál státní sekretář Pietro Parolin.

Při dnešní audienci papež František vyjádřil potěšení nad tím, že existují lidé, nesoucí odpovědnost ve vysokých společenských a hospodářských pozicích, kteří se chtějí řídit učením evangelia:

„Jedná se o to, abyste jako laici měli účast na Kristově služebném kněžství, jak vysvětluje druhý Vatikánský koncil, když vybízí: » Svou odbornou znalostí ve světských oborech a svou činností, která byla vnitřně povýšena Kristovou milostí, ať (laici) vydatně přispívají k tomu, aby stvořené hodnoty byly rozvíjeny k prospěchu všech lidí bez výjimky, aby byly mezi ně lépe rozdělovány a svým způsobem vedly k všeobecnému pokroku v lidské a křesťanské svobodě « (Lumen gentium,36).“

Nikdy nebylo snadné být křesťany a zároveň nést závažnou odpovědnost, podotknul římský biskup. Skutečnost, že si udržujeme odstup od světa tam, kde protiřečí Bohu a jeho vůli, může vést až k mučednictví, jak dosvědčují svatí Petr a Pavel.

„Tito slavní svědkové nám nicméně ukazují, že evangelijní poselství, jehož byli nositeli, poselství, které je zdánlivě slabé vůči světovým mocnostem, jejich moci a penězům, však není utopií. Silou Ducha svatého a podporováno vírou učedníků-misionářů se může stát realitou, byť trvale nedokončenou a zasluhující obnovu.“

Papež František se poté zamýšlel nad každodenním rozhodováním podnikatelů, které může zapříčinit mnohé konflikty ve svědomí, plynoucí z rozporu mezi požadavky sociální spravedlnosti a nároky trhu s jeho tlakem na produkci, rychlost, zvyšování spotřeby a vyumělkovanost reklamy.

„Kritérium rozlišování lze najít v konstituci o církvi v dnešním světě druhého Vatikánského koncilu, kde se o laicích říká: »Jejich svědomí předem dobře formovanému přísluší úkol snažit se o uplatnění Božího zákona v životě pozemské obce. Od kněží ať laici očekávají duchovní světlo a posilu. Ať se však nedomnívají, že jejich pastýři jsou vždycky takoví odborníci, aby, když vznikne jakýkoli nový problém, i závažný, mohli mít pohotově konkrétní řešení, anebo že právě to je jejich poslání; spíše ať sami jednají na vlastní odpovědnost ve světle křesťanské moudrosti a s pozorným zřetelem k nauce učitelského úřadu církve« (Gaudium et spes, 43)“.

Svatý otec doporučil francouzským podnikatelům sociální encykliku Laudato si´ jako podnět k úvahám a modlitbě. Poznamenal, že tento dokument podává velice přísné hodnocení dnešních hospodářských systémů, odhlížejících od člověka a životního prostředí, ovšem jeho cílem je burcovat na poplach, jelikož se stupňuje chudoba, přibývá novodobých otroků a našemu společnému domovu hrozí zkáza. Podnikatel jako součást zmíněných systémů by mohl prožívat určitou bezmoc, komentoval František:

„Přesto však máte zásadní roli. Jak v konkrétních změnách návyků a způsobů, jakkoli skromných, tak ve vztazích se svými přímými spolupracovníky či ještě lépe při šíření nové firemní kultury totiž můžete postupně přetvářet svět práce a vychovávat jej k novému stylu. (...) Konverze je proces zasahující do hloubky – možná je zdánlivě pomalý, když se jedná o obrat v mentalitě, avšak jako jediný umožňuje reálný pokrok, pokud se uskutečňuje s přesvědčením a odhodláním a skrze konkrétní skutky.“

Ekologickou konverzi nelze oddělit od duchovního obrácení, připomněl v závěru Petrův nástupce. Křesťanská spiritualita nabízí alternativní způsob chápání kvality života a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, takže člověk se dovede hluboce radovat, aniž by byl posedlý spotřebou (Laudato si´, 222).

„Vyzývám vás, abyste usilovali o tuto cestu jednoduchosti a střídmosti. Rozhodnutí, kterých se na svých místech máte zhostit, tak budou svobodnější a vyrovnanější, a také vy sami z nich budete čerpat větší pokoj a radost. Jednoduchost nám totiž umožňuje, abychom se zastavili a vychutnávali nepatrné věci, děkovali za možnosti, které nám život nabízí, aniž bychom lnuli k tomu, co vlastníme, anebo se rmoutili kvůli tomu, co nemáme.“

Řekl Svatý otec mladým francouzským podnikatelům, které přijal při jejich pouti do Říma.

(jag)

2. prosince 2019, 13:02