Hledejte

Vatican News
Z audience pro pojišťovnu italský notářů Z audience pro pojišťovnu italský notářů  (Vatican Media)

Papež naléhal na odborné kvality a mravní integritu notářů

Papež František dnes přijal zaměstnance jedné z dvaceti italských soukromých pojišťoven, které nabízejí služby soukromým podnikatelům. Národní pojišťovna notariátu byla založena před sto lety a kromě vyplácení důchodů poskytuje aktivním notářům dodatečný příspěvek, pokud jejich příjmy nedosahují patřičné výše.

Notáři jsou v Itálii jednou z nejvíce hodnocených profesí a při daňovém přiznání průměrně vykazují příjem 200 tisíc euro ročně.

Římský biskup se ve své promluvě věnoval notářské profesi, kterou, jak zdůraznil, je třeba vykonávat v duchu ryzí služby:

„Jde o to, abyste se stávali prostředníky mezi zákonem a sociálně-hospodářskými nároky s notářskou přesností, která je vám vlastní. Zachovejte správný výklad norem, ale také pečlivě dbejte na očekávání lidí a jejich potřebu jistoty a obhajoby. Notář, který chce důsledně dostát svému povolání, musí usilovat o upřímnou vnímavost vůči důstojnosti a právům lidí, kteří se na něj obracejí. Nikdy neustane v obhajobě nezadatelných principů všeho správného a pravdivého, aniž by zapomínal na lásku, hlavní a nezbytnou ctnost v mezilidských vztazích.“

Podle II. Vatikánského koncilu se rodí nový humanismus, v němž se člověk definuje především odpovědností za své bratry a za dějiny (Gaudium et spes, 55), vysvětloval dále papež František, což různé činitele veřejného života vybízí k tomu, aby se svou účinnou a bratrsky spravedlivou službou účastnili na uskutečňování takového sociálního řádu, který by s co největší věrností kopíroval Boží zákon a z něj plynoucí etické normy.

„Delikátní notářská profese zaujímá důležité místo ve skladbě každé společnosti. Z toho vyplývá nutnost, abychom si uvědomili některé její základní vlastnosti – odborná připravenost a morální integrita jsou zárukou řádného výkonu této významné služby celému kolektivu. Tyto hodnoty jsou nezbytné při výkonu jakékoli profesionální činosti, ovšem ve vašem případě jsou nepostradatelné, protože se stáváte prostředníky mezi jedincem či sociální skupinou a stanoveným právním řádem, k jehož věrnému výkladu a uplatnění jste povoláni. To vše by vás mělo podněcovat ke stále hlubšímu poznávání legislativy a k pohledu upřenému k vyššímu dobru člověka a společnosti, tedy k obecnému dobru.“

Řekl dnes papež František zaměstnancům italské Národní notářské pojišťovny.

(jag)

6. prosince 2019, 14:20