Hledejte

Vatican News
Setkání s vatikánskými zaměstnanci Setkání s vatikánskými zaměstnanci  (Vatican Media)

Papež František: Ježíš je Božím úsměvem

Dnes v poledne pozdravil papež také zaměstnance Svatého stolce a Governatorátu vatikánského městského státu. Kvalitu práce provází také kvalita lidských vztahů a pro nás by to mělo platit obzvláště, poznamenal papež při tradiční výměně vánočních přání.

Vatikánští zaměstnanci s rodinami zaplnili dnes před dvanáctou hodinou Aulu Pavla VI. V promluvě, s níž se k nim papež obrátil, rezonovalo zejména jedno slovo: úsměv. Jak řekl, inspirovala ho k tomu nedávná návštěva v Thajsku, podotkl se vzpomínkou na „mimořádnou vlídnost“, která obrátila jeho úvahy k úsměvu jako k typicky lidskému projevu náklonnosti. Za obecně známý příklad může sloužit spontánní reakce na novorozence; usmíváme se na něj a on odpovídá rovněž úsměvem, který nám přináší hluboký prožitek prostoty a čistoty.

„Právě to se jedinečným způsobem událo mezi Marií, Josefem a Ježíšem. P. Maria a její snoubenec ve své lásce nechali rozkvést úsměvu na rtech svého právě narozeného dítěte. A když se tak stalo, jejich srdce se naplnilo novou radostí, sestoupivší z Nebe.“

Ježíš je „Božím úsměvem“, protože přišel, aby nám přinesl Otcovu lásku. Jeho poselství bylo přijato Marií a Josefem, kteří v jeho úsměvu rozpoznali Boží milosrdenství pro sebe a pro všechny, kdo očekávali Mesiáše.

„Tak tedy, drazí, v jeslích také my znovu zažíváme tuto zkušenost: Hledíme na Dítě Ježíše a cítíme, že tady se na nás usmívá Bůh, a usmívá se na všechny chudé této země, na všechny, kdo očekávají spásu, kdo doufají v bratrštější svět, v němž již nebude válek a násilí, v němž každý muž i žena budou moci žít ve své důstojnosti syna a dcery Boží.“

Papež pak poukázal ke zvláštní situaci toho, kdo pracuje a žije ve Vatikánu. „Také tady vždy potřebujeme být obnovováni Ježíšovým úsměvem“ a dovolit, aby jeho dobrota očistila naše srdce:

„Práce je práce, to je pravda, a existují jiná místa a chvíle, v nichž se každý z nás vyjadřuje plnějším a bohatším způsobem. Je však také pravda, že v pracovním prostředí trávíme velkou část svých dní, a jsme přesvědčeni, že kvalitu práce doprovází kvalita lidských vztahů a životního stylu. Platí to především pro nás, kteří pracujeme ve službě Církvi a ve jménu Kristově.“

Boží úsměv potřebujeme vždycky, pokračoval František, jak v obtížných chvílích, kdy nám může pomoci jedině On, tak ve věcech, které jdou dobře, abychom nezapomínali na druhé, kteří jsou v nesnázích, a aby nám On dodal vědomí prostoty a darovanosti. Papež proto popřál všem vatikánským zaměstnancům k nadcházejícím svátkům, aby dokázali žasnout nad Božím úsměvem, který přinesl Ježíš.

„Přineste toto přání domů svým drahým, zejména nemocný a starým, aby pocítili pohlazení vašeho úsměvu. Úsměv je pohlazení, pohlazení srdcem, pohlazení duší. A zůstaneme spojeni v modlitbě.“

Uzavřel papež František předvánoční setkání s vatikánskými zaměstnanci a jejich rodinami.

(job)

21. prosince 2019, 14:53