Hledejte

Vatican News
2019.12.22 Angelus 2019.12.22 Angelus  (Vatican Media)

Papež: Důvěřovat Bohu a osvojovat si Jeho překvapivou logiku

Na Svatopetrském náměstí se před polednem shromáždilo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Petrův nástupce komentoval evangelium (Mt 1,18-24) této čtvrté neděle adventní a svoji promluvu zakončil:

Josef vírou pochopí, že dítě počaté v Mariině lůně není jeho syn, ale Boží Syn, a on, Josef, bude jeho opatrovníkem a plně přijímá pozemské otcovství. Příklad tohoto mírného a moudrého muže nás vybízí pozvedat zraky a dívat se dál. Jde o to osvojit si překvapivou Boží logiku, která je vzdálená malým či velkým kalkulacím a otevírá nové horizonty Kristu a Jeho Slovu.

Panna Maria a její zdrženlivý manžel ať nám pomohou naslouchat Ježíši, který přichází a žádá nás, abychom jej přijali do svých plánů a rozhodnutí.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

 

(mig)

22. prosince 2019, 19:43