Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto  (Vatican Media)

Papež: Dělit lidské životy na lepší a horší kategorie je sociální hřích

„Diskriminace jakékoli osoby na základě zdravotního postižení je porušením přirozené důstojnosti a hodnoty lidské bytosti“, čteme v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, kterou Valné shromáždění OSN přijalo 13. prosince 2006.

Příležitostí k připomenutí této skutečnosti je každoroční Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, který OSN vyhlásila roku 1981 a který letos probíhá pod heslem „Dostupná budoucnost“.

Pohled víry nás učí, abychom v každém bratru a sestře spatřovali Krista, který vztahuje sám na sebe všechny skutky lásky prokázané našim nejposlednějším bratrům (Mt 25,40), píše papež v poselství k tomuto mezinárodnímu dni, jímž připomíná trvalý zájem církve o nositele zdravotního postižení. Svatý otec varuje před skartační kulturou, jejíž vinou mnozí postižení lidé sice vnímají svou existenci, aniž by však někam náleželi a účastnili se na životě společnosti. Nejde tedy o pouhou obranu práv postižených osob a jejich rodin, nýbrž o polidštění našeho světa, z něhož bychom měli odstranit veškeré předsudky, které hendikepovaným lidem brání v plném občanství, upozorňuje František.

Papež vyzývá zejména ke změně mentality, kterou nemohou nahradit jakékoli zákony či zrušení architektonických bariér, byť i toto je důležité. „Je třeba vyvinout protilátky proti kultuře, která dělí životy na prvořadou a druhořadou kategorii, protože něco takového je sociální hřích!“, píše římský biskup. „Dejme hlas lidem, kteří jsou dosud v některých státech kvůli svému postižení diskriminováni a kterým se jen stěží přiznává rovná důstojnost“, vybízí dále.

Inkluzivní postoj ke zdravotně postiženým lidem zahrnuje rovněž umožnění jejich přístupu ke vzdělání a občanské, ale též církevní participaci, zdůrazňuje Petrův nástupce. „Jděme spolu s postiženými lidmi a „pomazávejme“ je důstojností, aby se mohli aktivně účastnit v občanském a církevním společenství. Je to náročná a taká namáhavá pouť, avšak bude stále více utvářet naše svědomí k tomu, abychom uznali jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka“, uzavírá papež František poselství k Mezinárodnímu dni postižených osob.

(jag)

3. prosince 2019, 13:32