Hledejte

Vatican News
VATICAN POPE VATICAN POPE  (ANSA)

Papež: Bůh nás staví před volbu

Přibližně 15 tisíc lidí se kolem poledne shromáždilo na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval evangelium této třetí neděle adventní (Mt 11,2-11) a mimo jiné řekl:

Advent je časem milosti. Říká nám, že nestačí věřit v Boha. Je nezbytné, abychom denně očišťovali svoji víru. Jde o to připravit se na přijetí nikoli nějaké pohádkové postavy, nýbrž Boha, který nás interpeluje, strhává a staví před volbu. Dítě, uložené do jeslí má tvář našich bratří a sester, kteří jsou v největší nouzi, chudých, kteří „jsou tímto tajemství přímo privilegováni, ba dokonce schopnost rozpoznat přítomnost Boha mezi námi“ (Admirabile signum, 6).

Panna Maria ať nám pomáhá, abychom se před nadcházejícím Narozením Páně nenechali rozptylovat zevnějšími věcmi, nýbrž vytvářeli v srdci prostor Tomu, který již přišel a chce přijít znovu, aby nás uzdravil z našich nemocí a dal nám svoji radost.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Papež Františka pak pozdravil zejména početnou skupinu dětí z římských farností, které si tuto třetí nedělil adventní, jak je zvykem, přinesli na Svatopetrské náměstí figurky Ježíška, kterého o Vánocích vloží do rodinných betlémů, a obrátil se k nim také slovy ze svého nedávného listu o významu a hodnotě jesliček.

Zdravím zejména vás, děti, které jste přišly s figurkami Dítěte Ježíše ze svých betlémů. Zdvihněte je a já je ze srdce požehnám. „Jesličky jsou totiž jakýmsi živým evangeliem, kterým překypují stránky Písma svatého. Když rozjímáme o Narození Páně, jsme zváni vydat se duchovně na cestu, přitahováni pokorou Toho, který se stal člověkem, aby se s každým člověkem setkal. Zjišťujeme, že nás miluje do té míry, že se s námi sjednocuje, abychom se také my mohli sjednotit s Ním.

Potom Petrův nástupce obrátil pozornost k jedné církevní události mezinárodního významu:

Za méně než rok, od 13. do 20. září 2020 se v Budapešti bude konat 52. Mezinárodní eucharistický kongres. Eucharistické kongresy už déle než jedno století připomínají, že středem života církve je eucharistie. Téma tohoto připravovaného kongresu zní: »Všechny zřídla mé spásy jsou v tobě« (Žl 87,7). Modleme se, aby tato budapešťská eucharistická událost usnadnila v křesťanských obcích procesy obnovy.

Po společné modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

 

15. prosince 2019, 17:49