Hledejte

Vatican News
Z audience pro nové velvyslance Z audience pro nové velvyslance 

Odložme lhostejnost a strach, vyzval papež nové velvyslance

Tři muži a tři ženy – noví velvyslanci Andorrského knížectví, Keňské republiky, Lotyšska, Mali, Nigeru a Seychelské republiky akreditovaní u Svatého stolce – dnes papeži Františkovi předali pověřovací listiny.

Římský biskup při jejich přijetí hovořil o míru, po němž touží celé lidstvo, jako o pouti naděje, která mimo jiné předpokládá dialog, smíření a ekologické obrácení.

„Ve světě smutně poznamenaném občanskými, regionálními a mezinárodními konflikty, sociálním rozdělením a nerovností, je podstatné zahájit konstruktivní a tvořivý dialog, zakládající se na poctivosti a pravdě, jehož cílem má být silnější bratrská solidarita mezi jedinci a v rámci globálního společenství. Katolická církev ze své strany usiluje o spolupráci s každým zodpovědným partnerem, jemuž záleží na podpoře dobra každého člověka a všech národů“.

Cesta k míru začíná smířením, podotkl Svatý otec. Musíme se vzdát panovačných tužeb a naučit se na druhé pohlížet jako na lidi, Boží děti, bratry.

„Jedině tehdy, když odložíme lhostejnost a strach, může růst a rozvíjet se pravá atmosféra vzájemné úcty, která posléze vede ke kultuře inkluze i spravedlivějšímu hospodářskému systému a vytváří různé příležitosti k tomu, aby se všichni lidé účastnili na sociálním a politickém životě.“

Stále častěji si všímáme skutečnosti, že se míru brání neúctou vůči našemu společnému domovu a zejména pak nelegální těžbou přírodních zdrojů, na které se pohlíží jako na zdroj okamžitého zisku, aniž by se braly na zřetel negativní dopady na místní populaci i samotnou přírodu, zdůraznil papež František.

„Nedávná synoda o panamazonském regionu naléhala na obnovené docenění vztahu mezi společenstvím a půdou, mezi přítomností a minulostí a mezi zkušeností a nadějí. Požaduje se zodpovědné nakládání s půdou a jejími zdroji, a to na všech úrovních – od výchovy v rodině přes společenský a občanský život až po politické a hospodářské rozhodování. Obecné dobro a dobro společného domova, který obýváme, vyžaduje spojené úsilí, aby vzkvétal život a všestranný rozvoj každého člena naší lidské rodiny.“

Řekl dnes Petrův nástupce šesti novým velvyslancům, kteří mu předali pověřovací listiny.

(jag)

19. prosince 2019, 14:36