Hledejte

Vatican News
Kardinálové, ilustrační foto Kardinálové, ilustrační foto  (Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)

Kardinál Sodano opouští funkci děkana, papež pro ni určil pětileté období

František přijal žádost o uvolnění z funkce děkana kardinálského kolégia podanou někdejším státním sekretářem, dvaadevadesátiletým kardinálem Angelem Sodanem. V novém Motu proprio papež zároveň určuje pro tuto funkci pětileté období.

Kardinál Sodano podal demisi s ohledem na pokročilý věk. Papež František jeho žádost přijal a současně vydal apoštolský list Motu proprio ohledně úřadu děkana kardinálského kolégia, ve kterém stanovuje napříště pětiletou kadenci.

Papežovo rozhodnutí bylo zveřejněno po tradičním předvánočním setkání s římskou kurií, kterou zahajuje pozdrav kardinála děkana. Kardinál Angelo Sodano působil od roku 1978 v diplomatických službách Svatého stolce, v letech 1990-2005 zastával úřad státního sekretáře a po zvolení Josepha Ratzingera na Petrův stolec se stal jeho nástupce ve funkci děkana kardinálského kolégia, kam jej zvolili podle platných norem kardinálové náležící do řádu kardinálů-biskupů.

26. června 2018 papež František rozhodl o rozšíření počtu kardinálů biskupů, do té chvíle tvořeného titulárními kardinály suburbikálních diecézí, totiž historických biskupských stolců v okolí Říma, a východními patriarchy s kardinálskou hodností. Zahrnul do tohoto nejvyššího kardinálského řádu také státního sekretáře Pietra Parolina, prefekta Kongregace pro východní církve Leonarda Sandriho, prefekta Kongregace pro biskupy Marca Ouelleta a tehdejšího prefekta Kongregace pro evangelizaci národů Fernanda Filoniho, který byl nedávno jmenován Velmistrem rytířského řádu Božího hrobu.

„Nyní však – píše František v novém Motu prorio – po přijetí demise“ kardinála Sodana (…) „a s ohledem na skutečnost, že po zvýšení počtu kardinálů spočívá na osobě kardinála děkana stále větší množství úkolů, považuji za vhodné, aby nynějška kardinál děkan, nadále volený mezi členy řádu biskupů podle směrnic stanovených kánonem 352§2 Kodexu kanonického práva, setrvával v úřadu na dobu pěti let, které mohou být případně obnoveny, a po ukončení své služby mohl užívat titul emeritní děkan kardinálského sboru.“

Kardinál děkan předsedá kolégiu jako „primus inter pares“, první mezi rovnými. Doposud se na tento úřad žádný časový limit nevztahoval. Mezi úkoly děkana kardinálského sboru patří v případě uvolnění Petrova stolce svolání konkláve, kterému rovněž předsedá pokud nedovršil 80 let věku, a tedy patří mezi vollitele. Na posledním konkláve, v březnu roku 2013, kardinál Sodano, který byl tehdy již starší osmdesáti let, předsedal generálním kongregacím kardinálů, ale samotné volby v Sixtinské kapli se účastnit nemohl. Předsednictví během hlasovaní proto připadlo podděkanovi, kardinálu Giovannimu Battistovi Re.

(job)

21. prosince 2019, 13:04