Hledejte

Vatican News
Kříž se záchrannou vestou umístěn u vstupu do Apoštolského paláce Kříž se záchrannou vestou umístěn u vstupu do Apoštolského paláce   (Vatican Media)

Denuncovat obchodníky s lidmi beze strachu, že vyjde najevo komplicita institucí

Nespravedlnost nutí migranty k opuštění vlasti, k podstoupení ponižujících tortur v detenčních táborech a k umírání v moři, řekl papež František při svém dnešním setkání se skupinou 33 migrantů, kteří přijeli v minulých dnech do Itálie prostřednictvím humanitárních koridorů z ostrova Lesbos. Zdůraznil také, že obchodníky s lidmi je nutné denuncovat beze strachu, že vyjde najevo jejich komplicita s institucemi.

U příležitosti setkání s uprchlíky nechal papež umístit kříž se záchrannou vestou ke vstupu do Apoštolského paláce na nádvoří sv. Damase.. Dodejme, že právě na toto nádvoří přijíždějí státní delegace při oficiálních návštěvách Vatikánu.

„Toto je druhá záchranná vesta, kterou dostávám darem. První mi věnovala před několika lety skupina záchranařů. Náležela dívce, která utonula ve Středozemním moři. Daroval jsem ji posléze dvěma podsekretářům Sekce pro migranty a uprchlíky Úřadu pro integrální lidský rozvoj a řekl jsem jim: „Tady je vaše poslání!“ Chtěl jsem tak poukázat na nevyhnutelné nasazení církve v záchraně životů migrantů, abychom je posléze mohli přijímat, chránit, podporovat a integrovat.“

Papež František vysvětlil, že také druhou vestu, připevněnou na kříž, dostal od záchranářů, kteří ji nalezli v centrálním Středomoří a nikdo neví, komu patřila ani odkud pochází:

„Stojíme před další smrtí způsobenou nespravedlností. Ano, protože je to nespravedlnosti, která nutí mnoho migrantů k opuštění jejich zemí. Je to nespravedlnost, která je nutí k překročení pouští a podstoupení ponižujícího násilí a mučení v detenčních táborech. Je to nespravedlnost, která je odhání a nechává umírat v moři.“

Záchranná vesta je navlečena na kříži z barevné pryskyřice, vyjadřující duchovní zkušenost obsaženou ve slovech záchranářů. V křestanské tradici je kříž symbolem utrpení a oběti, ale také vykoupení a spásy, dodal papež a pokračoval v popisu kříže, který byl umístěn ke vstupu do Apoštolského paláce:

„Tento kříž je průhledný, je pojat jako výzva, abychom s větší pozorností hleděli kolem sebe a hledali vždy pravdu. Kříž je světélkující, protože chce posilnit naši víru ve Vzkříšení, Kristův triumf nad smrtí. Také neznámý emigrant, zemřelý v naději na nový život, má podíl na tomto vítězství.“

Jak dále řekl papež František, kříž se záchrannou vestou má vybízet k otevřenosti očí a srdce a připomínat povinnost zachraňovat každý lidský život, jež spojuje věřící i nevěřící.

„Copak můžeme neslyšet zoufalý křik tolika bratří a sester, kteří se radši vydají na rozbouřené moře než aby pomalu umírali v libyjských detenčních táborech, místech mučení a hanebného zotročování. Copak můžeme zůstat lhostejní ke zneužívání a násilí, jemuž padají za oběť nevinní lidé, když jsou vydáváni na milost a nemilost obchodníků bez zábran. Copak můžeme „přejít kolem“ jako kněz a levita v podobenství o milosrdném Samaritánovi a brát takto na sebe odpovědnost za jejich smrt. Naše apatie je hřích!“

Děkuji všem, kdo se rozhodli, že nezůstanou lhostejní a spěchají na pomoc bez zbytečných otázek, řekl dále papež.

„Problém se nevyřeší zablokováním jejich lodí. Je zapotřebí vážně se přičinit o vyprázdnění detenčních táborů v Libyi, vyhodnotit a využít všechna schůdná řešení. Je nutné denuncovat a pronásledovat obchodníky, kteří zneužívají a týrají migranty beze strachu z vyjevení tichého souhlasu a komplicity institucí. Je nutné odložit stranou ekonomické zájmy a postavit do středu člověka, každého člověka, jehož život a důstojnost jsou v Božích očích vzácné. Je nutné pomáhat a zachraňovat, protože všichni jsme zodpovědní za život svého bližního a Pán po nás bude žádat počet ve chvíli soudu.“

Zakončil papež František promluvu ke skupině migrantů, kteří přicestovali z Lesbu díky součinnosti Vatikánu, Komunity Sant´Egidio a italských úřadů.

(job)

19. prosince 2019, 15:27