Hledejte

Vatican News
Papež František se členy Rady pro inkluzivní kapitalismus Papež František se členy Rady pro inkluzivní kapitalismus  (Vatican Media)

Uznejme etické rozměry hospodářského života, vyzval papež světové byznysmeny

„Nejde o to, více vlastnit, ale více být“, řekl dnes papež František Radě pro inkluzivní kapitalismus, která se ustavila před třemi lety na světovém fóru generálních ředitelů největších akciových společností.

S účastníky tehdejšího římského kongresu, organizovaného magazínem Fortune a mediální společností Time, římský biskup hovořil o nové sociální smlouvě, zaručující sociální participaci všech vrstev obyvatelstva. Při dnešní audienci ocenil, že pokračují ve snaze o změnu kapitalismu v inkluzivní nástroj celistvého lidského blahobytu. Jak poznamenal, něco takového vyžaduje překonání ekonomické exkluze a nerovnosti, jejíž vinou se naprostá většina lidí vyděluje z prosperity vyhrazené pouze nemnohým.

„Nárůst chudoby v globálním měřítku dokládá, že nerovnost převažuje nad harmonickým zapojením lidí a národů. Máme naléhavě zapotřebí spravedlivého a spolehlivého ekonomického systému, který by byl schopen reagovat na nejradikálnější výzvy kladené lidstvu a naší planetě. Povzbuzuji vás, abyste vytrvali na této cestě velkorysé solidarity a pracovali na návratu hospodářství a finančnictví k etice, která by podporovala lidi.“

Poctivý hospodářský systém nelze zakládat na krátkodobém zisku na úkor dlouhodobého, udržitelného a sociálně odpovědného rozvoje a produktivních investic, pokračoval Svatý otec.

Je pravdou, že podnikatelská aktivita je ušlechtilé poslání zaměřené na produkci bohatství a zlepšování světa pro všechny, které může vést k regionální podpoře, pokud podnikatel chápe, že vytváření pracovních míst je neoddělitelnou součástí jeho služby obecnému dobru. Na druhé straně se rozvoj nemůže omezit  výlučně na hospodářský růst, nýbrž má vést k všestrannému rozvoji člověka. To znamená mnohem více než vyvážený rozpočet, investice do infrastruktur a širokou spotřební nabídku, poznamenal papež:

„Spíše to obnáší obnovu, očištění a posílení platných ekonomických vzorců, vycházející z naší osobní konverze a založené na štědrosti vůči potřebným. Hospodářský systém, který se nijak eticky neznepokojuje, nevede ke spravedlivějšímu sociálnímu řádu, nýbrž utváří kulturu na jedno použití jak ve spotřebě, tak v odpadu. Jestliže naopak uznáme etický rozměr hospodářského života, který je jedním z mnoha hledisek sociální nauky církve, jež má být plně respektována, jsme uschopněni k jednání v bratrské lásce. Toužíme po dobru a všestranném rozvoji druhých lidí a tyto hodnoty vyhledáváme a chráníme.“

Vaše snaha nám připomíná, že lidé zapojení do obchodu a hospodářství jsou povoláni sloužit obecnému blahu a zpřístupňovat dobra tohoto světa všem, uvedl dále Svatý otec.

„Zkrátka nejde o to, více mít, nýbrž více být. Je zapotřebí hluboké obnovy srdcí a myslí, abychom ustavičně kladli člověka do středu společenského, kulturního a hospodářského života“.

V tomto smyslu je vaše dnešní přítomnost znamením naděje, loučil se papež František se světovými byznysmeny. „Inkluzivní kapitalismus, který nikoho nenechává pozadu, je ušlechtilou snahou, zasluhující vaše nejdokonalejší úsilí“, řekl jim v samém závěru dnešní audience.

(jag)

11. listopadu 2019, 14:53