Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis   (ANSA)

Svatý otec: Všechno je stvořeno, aby bylo živým obrazem Boha

Na druhé dnešní audienci přijal papež členy Univerzitního institutu Sophia. Tato akademická instituce byla zřízena před dvanácti lety hnutím Fokoláre a chystá se otevření její pobočky v Latinské Americe.

Papež František poukázal na charakteristické body tohoto akademického a formačního projektu, totiž inspiraci fokolarínským charizmatem jednoty a ukazatele apoštolské konstituce Veritatis gaudium. Svoji reflexi rozvíjel papež okolo třech klíčových slov: moudrost, spojenectví a vycházení.

Vaše univerzita se nazývá Sophia, protože má za cíl sdílet a osvojovat si moudrost, aby prostupovala všechny vědy. V dnešní liturgii jsme slyšeli krásný popis moudrosti (Mdr 7,22-8,1), tam se inspirujte. Moudrost je Boží světlo, které osvěcuje člověka: jeho tajemství, otázky, bolesti a úděl. Pro nás křesťany je moudrostí ukřižovaný a vzkříšený Ježíš, který osvěcuje všechny lidi (srov. Jan 1,9): všechna náboženská vyznání, všechny kultury a všechny autentické projevy lidství. Jsme tedy voláni, jak o to usilujete, jít společně se všemi, nikoli proti všem. Občas se totiž vyskytuje určitá snaha neustále hledat někoho, proti komu jít. Naše poselství je však jiné, totiž s kým jít, abychom vytvořili pravou a harmonickou kulturu setkání, jíž se nám velice nedostává.“

Papež František pak zdůraznil slovo spojenectví v souvislosti s Globálním výchovným paktem a summitem, svolaným na 14. května příštího roku.

Spojenectví je klíčem stvoření a dějin, jak nás učí Boží Slovo: spojenectví mezi Bohem a lidmi, spojenectví mezi generacemi, mezi národy a kulturami, spojenectví mezi učiteli a rodiči ve školství, a také spojenectví mezi člověkem, živočichy a rostlinami. Všechno má vztah ke všemu, všechno je stvořeno, aby bylo živým obrazem Boha, který je Trojjedinou Láskou! Dnes je prioritou výchova k tomuto spojenectví ve všech jeho dimenzích, aby se otevřela cesta k budoucnosti a nové civilizaci, která by ve všeobecném bratrství zahrnula lidstvo a veškerenstvo. Toto povolání tento život v bratrství je dnes nezbytný a nelze se bez něj obejít.“

Aby to bylo možné je zapotřebí vycházení, pokračoval papež, který se tak zastavil u třetího  reflektovaného pojmu. „Jedině vyjitím ze sebe lze potkat konkrétní tváře bratří a sester, s jejich zraněními, očekáváním a talenty. Musíme se proto naučit »vycházet mimo tábor«, jak praví list Židům (13,13), aby se setkali s tváří Boha v tváři každého bratra a každé sestry,“ řekl papež František v závěru své promluvy ke členům fokolarínského Univerzitního  institutu z italského Loppiana.

 

(mig)

14. listopadu 2019, 17:52