Hledejte

Vatican News
2019.11.30 Incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizza­zione 2019.11.30 Incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizza­zione  (Vatican Media)

Petrův nástupce: Církev se nemá zaobírat vlastním image, konvencemi a příjmy

Svatý otec dnes přijal účastníky mezinárodního sympozia o recepci a perspektivách apoštolské exhortace Evangelii gaudium, pořádaného Papežskou radou pro novou evangelizaci, jejíž předseda arcibiskup Rino Fisichella v úvodu audience představil papeži účel zmíněného sympozia.

Evangelii gaudium je pobídkou k radostnému šíření evangelia, určenou celé církvi.

„Když dovolíme Bohu, aby nás vyváděl z nás samotných – citoval papež z této exhortace – život se změní a dospějeme „ke svému opravdovějšímu bytí, které je pramenem evangelizačního působení“ (srov. EG, č.8), protože v tomto bodě se šíření evangelia stává spontánní a nepotlačitelné, a to i mlčky, svědectvím.

Zkušenost mnoha lidí dnešní doby není vzdálena té, kterou učinila Maria Magdalská. Stesk po Bohu, po nekonečné a pravé lásce, je zakořeněn v srdci každého člověka. Je však zapotřebí někoho, kdo jej pomůže probudit. Je zapotřebí poslů, kteří přinesou dobrou zprávu, osuší slzy a ujistí, že není třeba se strachovat (srov. Mt 28,5). Hlasatelé evangelia nedávají připravené odpovědi, ale sdílejí otázky života, a stejně jako Ježíš, který se obrátil k Marii jejím jménem, se ptají: Koho hledáš? (Jan 20,15).“

Nejsou jiné priority než zvěst vzkříšení – řekl dále papež – a netřeba se přitom nechat brzdit obavami z pochybení nebo strachem před neprošlapanými stezkami.

Potřebujeme svobodnou a jednoduchou církev, která se nezaobírá vlastním image, konvencemi a příjmy, nýbrž je církví, která vychází. Kdosi řekl, že pravá Ježíšova církev, aby byla věrná, musí být ve ztrátě. Ztrátová. Pomysleme na první křesťany, kteří proti sobě měly všechny. Byli pronásledováni a přece si na svět nenaříkali. Při četbě Nového zákona je vidět, že si nedělali starosti s tím, jak se hájit před imperiem, které je posílalo na smrt, nýbrž s tím, jak hlásat Ježíše, i za cenu života.

„Křesťan trpí, ale v duši nepropadá sklíčenosti. Smutek není křesťanská ctnost, bolest ano“ -  dodal.

Abychom se nenechali okrást o nadšení z evangelia, volejme denně k jeho Autorovi, Duchu svatému, který je Duchem radosti a živí misijní horlivost. Bůh nás vybízí, abychom přitahovali svět pouze láskou a objevovali, že život máme jedině jeho dáváním. Vlastníme jej v chudobě dávání, sebezřeknutí. A také překvapení a úžasu nad zjištěním, že dříve než přijdeme my, je tam Duch svatý již přítomen a očekává nás.“

Řekl papež František mimo jiné účastníkům sympozia o evangelizaci. Audience se konala v nově zrekonstruované a zrestaurované Aule Požehnání, která se nachází nad atriem Svatopetrské baziliky a musela být podrobena déle než rok trvajícím opravám.

 

(mig)

30. listopadu 2019, 16:49