Hledejte

Vatican News
Papež František s účastníky kongresu Církev a hudba Papež František s účastníky kongresu Církev a hudba  (Vatican Media)

Papež: Umění dovoluje poznávat Boží skutečnost

Hudební interpret má mnoho společného s biblistou, řekl papež František v promluvě k účastníkům Mezinárodního Kongresu Církev a hudba. Akci pořádá Papežská rada pro kulturu ve spolupráci s Papežským institutem pro posvátnou hudbu a Liturgickým institutem Papežského atenea sv. Anselma. Letošní, již třetí kongres, se zaměřil na téma Interpret a interpretace.

„Často vnímáme intepreta jako překladatele nebo toho, kdo má za úkol předat to, co obdržel, takovým způsobem, aby mu druhý mohl rozumět. Avšak interpret, zejména v oblasti hudby, je tím, kdo překládá svým duchem to, co skladatel napsal, aby se to mohlo rozeznít v umělecké kráse a dokonalosti. (…) Dobrý interpret chová velkou pokoru před uměleckým dílem, jež mu nepatří, s vědomím, že je ve své oblasti služebníkem komunity, snaží se vždy vzdělávat a vnitřně i technicky proměňovat, aby mohl nabízet krásu hudby a v liturgické oblasti sloužit intepretací hudebních děl.“

Povoláním interpreta je rozvíjet svého genia ve službě umění, které obnovuje lidského ducha a slouží společenství, pokračoval papež František a přirovnal hudebního intepretata k badateli zkoumajícímu Bibli nebo čtenáři Božího slova.

„Každý křesťan je totiž interpretem Boží vůle ve své existenci a skrze ni radostně zpívá Bohu píseň chvály a díků. Tímto zpěvem církev interpretuje evangelium v brázdách dějin. Panna Maria tak učinila příkladným způsobem ve svém Magnificat a světci intepretovali Boží vůli ve svých životech a ve svém poslání.“

Hudebního  interpreta i posluchače spojuje přání pochopit, že krása, hudba a umění nám dovolují poznat Boží skutečnost, dodal papež s tím, že „intepretovat tuto skutečnost je pro dnešní svět zásadní“.

„Přeji sám sobě i vám – každému na jeho cestě – aby se den za dnem stával stále lepším intepretem evangelia, krásy, kterou nám Otec zjevil v Ježíši Kristu, ve chvále, která vyjadřuje synovský vztah k Bohu,“ uzavřel papež František.

(job)

9. listopadu 2019, 14:27