Hledejte

Vatican News
2019.11.06 Udienza Generale 2019.11.06 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: Rozpoznávat v anonymních zástupech Boží děti

Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 20 tisíc lidí ke generální audienci. V jejím úvodu byl jako obvykle v osmi jazycích přečten biblický úryvek. Byl vzat z knihy Skutků apoštolů (Sk 17,22-3), které se papež František věnuje v nynějším cyklu katechezí.

Jeho již patnáctou část nazval „Pavel na Areopágu – příklad inkulturace víry v Aténách“. Svoji promluvu zakončil takto:

Prosme dnes také my Ducha svatého, aby nás naučil stavět mosty ke kultuře těch, kdo nevěří nebo mají víru jinou než my. Vždycky stavět mosty, vždycky podáním ruky, nikoli útočně. Prosme Jej o schopnost inkulturovat poselství víry jemně a hledět na ty, kdo Krista neznají, kontemplativním pohledem, pohnutým láskou rozehřívající i ta nejzatvrzelejší srdce.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Generální audienci zakončil papež slovy:

Listopad, který je měsícem památky i modliteb určených zesnulým, ať je pro všechny příležitostí k zamyšlení nad smyslem lidské existence i věčného života. Ať tento čas pomáhá pochopit, že život má obrovskou hodnotu, pokud je žitý nejen sám sobě, nýbrž Bohu i bližnímu.“

A po společné modlitbě Otče náš všem požehnal.

 

(mig)

6. listopadu 2019, 16:13