Hledejte

2019.11.27 Udienza Generale 2019.11.27 Udienza Generale 

Papež: Odsoudil jsem pokrytectví, které řeční o míru a prodává zbraně

Dnešní generální audience na Svatopetrském náměstí se účastnilo asi 20 tisíc lidí. Byla zahájena čtením z Matoušova evangelia (28, 16-20), které podává, jak Zmrtvýchstalý Ježíš posílá apoštoly, aby získali za učedníky všechny národy, a ujišťuje, že s nimi bude po všechny dny až do konce světa.

V dnešní katechezi bilancoval Petrův nástupce svoji sedmidenní apoštolskou cestu do Asie a mimo jiné řekl:

Chránit každý život“ bylo mottem mojí návštěvy v Japonsku, zemi, která na sobě nese rány jaderného bombardování a je pro celý svět mluvčím základního práva na život v míru. V Nagasaki a Hirošimě jsem setrval v modlitbě, setkal se s přeživšími a příbuznými obětí a pronesl důrazné odsouzení jaderných zbraní, jakož i pokrytectví, které řeční o míru a zároveň vyrábí a prodává válečné zbraně. Po oné tragédii projevilo Japonsko mimořádnou schopnost boje za život, stejně jako nedávno při trojí pohromě roku 2011: zemětřesení, tsunami a havárie nukleární elektrárny.

Aby byl chráněn život, je třeba jej milovat, a vážnou hrozbou je dnes v těch nejrozvinutějších  zemích ztráta smyslu života. Nestačí ekonomické zdroje, nestačí technologie, je zapotřebí lásky Boha Otce, kterou daroval a dává Ježíš Kristus.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience papež obrátil pozornost ke včerejšímu zemětřesení v Albánii.

„Chtěl bych pozdravit a vyjádřit blízkost albánskému lidu, na který během těchto dnů dolehlo velké utrpení. Albánie je první evropská země, kterou jsem se rozhodl navštívit. Jsem nablízku obětem, modlím se za mrtvé, raněné a příbuzné. Kéž Pán žehná tomuto lidu, který mám velice rád.“

Potom se Petrův nástupce vrátil k beatifikaci, která proběhla minulou sobotu v Brazílii.

„Minulou sobotu byl v Tambaú beatifikován kněz Donizetti Tavares de Lima, pastýř zcela oddaný svému lidu, svědek evangelní lásky a odvážný obhájce chudých. Kéž si kněží, zasvěcené osoby, ale také věřící laici osvojí víru blahoslaveného Donizettiho spolu s důsledností životních postojů, inspirovaných evangeliem. Aplaus novému blahoslavenému!“

Zcela na závěr přidal papež František jedno oznámení:

„Příští neděli, kdy začíná liturgická doba adventu, se vydám do Greccia pomodlit se na místě, kde svatý František z Assisi zbudoval první jesličky a vyslat věřícímu lidu list o chápání významu jesliček. Přeji vám všem, aby očekávání Spasitele během adventu naplnilo vaše srdce nadějí a pocítili jste radost ve službě těm, kteří to nejvíce potřebují.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

 

(mig)

 

27. listopadu 2019, 16:17