Hledejte

2019.11.13 Udienza Generale 2019.11.13 Udienza Generale 

Papež: Naučit se být domácí církví

Dopolední generální audience se konala na Svatopetrském náměstí, kde se shromáždilo čtrnáct tisíc poutníků z celého světa, z toho nejméně čtyři tisíce účastníků české národní pouti ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky České, jejíž liturgická památka připadla právě na dnešek.

Kvůli deštivému počasí bylo asi 250 nemocných a vozíčkářů shromážděno také v aule Pavla VI. Svatý otec je tam přišel krátce pozdravit, pomodlil se s nimi a ocenil jejich lásku k církvi, kterou projevují navzdory mnoha těžkostem při strastiplném cestování. „Toto svědectví prospívá všem,“ řekl pak na Svatopetrském náměstí v úvodu papež, který vyzval přítomné, aby potleskem pozdravili nemocné v aule, kde sledovali průběh generální audience z obrazovky, a pokračoval v cyklu katechezí o Skutcích apoštolů.

Tu dnešní věnoval další misijní etapě sv. Pavla, jeho pobytu v Korintu, o kterém referoval biblický úryvek (Sk 18,1-3) k dnešnímu šestnáctému pokračování, nazvanému „Manželský pár ve službě evangeliu“. Petrův nástupce končil svoji promluvu takto:

Prosme Otce, který se rozhodl učinit z manželů „živé umělecké dílo“ (Amoris laetitia, 11) – Jsou tady novomanželé? Tady jsou! Poslyšte, to je vaším povoláním, máte být skutečným uměleckým dílem – aby vylil svého Ducha na všechny křesťanské páry, aby po vzoru Akvily s Priscillou dokázaly otevírat svá srdce Kristu a bratrům a přeměnily své domovy na domácí církve. To je krásné slovo – domov je domácí církví, kde se prožívá společenství a přináší se oběť života prožívaného s vírou, nadějí a láskou. Musíme se však modlit k těmto dvěma světcům, Akvilovi a Prisce, aby naše rodiny naučili, jak žít jako oni a být domácí církví, z jejíž úrodné prsti roste víra.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Po pronesené katechezi Petrův nástupce jako obvykle pozdravil poutníky dalších sedmi jazyků, ve kterých se pravidelně podává také souhrn papežovy katecheze. Svatý otec se pak obrátil ke čtyřem tisícům poutníků z České republiky, mezi nimiž byla také čtveřice sborů z Velehradu, Brna, Teplic a Mostu, které zpívaly během všech bohoslužeb na české národní pouti a rovněž při této generální audienci:

Srdečně vítám poutníky z České republiky společně s kardinálem Dominikem Dukou z Prahy, arcibiskupem Janem Graubnerem z Olomouce a všemi biskupy Čech, Moravy a Slezska, jakož i představitele veřejného života. Jste tady dnes proto, abyste si připomněli výročí kanonizace Anežky České, kterou před třiceti lety v bazilice sv. Petra svatořečil sv. Jan Pavel II. Tato velká světice, sv. Anežka, kterou zde připomíná vámi přinesená socha, ať se za vás i nadále přimlouvá! Žijte podle evangelia a zasazujte se o společné dobro mezi svými spoluobčany, z nichž mnozí Pána Ježíše dosud neznají. Krásné svědectví jste o tom už vydali finanční sbírkou pro chudé, pořádanou jménem sv. Anežky. Milosrdná láska přikrývá všechny hříchy. A zdravím i zdejší zpěváky, kteří tak hezky zpívají. Srdečně vám děkuji. Pán vám žehnej!

Po požehnání papež osobně pozdravil naše biskupy, a předseda poutního výboru, královehradecký biskup Jan Vokál, předal papeži dar: bronzovou sochu Koruny svaté Anežky České od akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače a peněžní obnos 1,2 milionu korun na dobročinné účely papežské charity. Sbírka probíhala od 1. června do 31. srpna t.r. ve všech farnostech na území České republiky.

V samotném závěru generální audience vyslovil papež naléhavou výzvu k ukončení násilí v Burkina Faso. Tato většinově muslimská a velice chudá africká země byla dříve považována za poměrně stabilní stát, navzdory přítomnosti 26 etnických skupin, hovořících 65 místními jazyky. V poslední době však dochází k infiltraci islámských extrémistů, což vedlo k nárůstu atentátů. Ten poslední byl v minulém týdnu namířen na autobus převážející zaměstnance francouzského dolu.

Pamatuji zvláště na drahou Burkina Faso, kterou již delší dobu sužuje opakované násilí, a kde si poslední atentát vyžádal sto lidských životů. Svěřuji Pánu všechny oběti, zraněné, četné běžence a všechny, kteří trpí těmito dramatickými událostmi. Vyzývám k ochraně nejzranitelnějších obyvatel a povzbuzuji občanské a náboženské představitele i všechny lidi dobré vůle ke znásobení jejich úsilí o podporu mezináboženského dialogu a svornosti, v duchu abúdhábského dokumentu o mezilidském bratrství.

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

 

(RaVat)

13. listopadu 2019, 17:48