Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Papež k laickým institutům: Buďte odvážní ve svědectví

Cílem probíhající reflexe nad místem ženy v církvi není ustanovení diákonek nebo kněžství žen. Role ženy je ještě důležitější. František o tom mluvil během audience pro prezídium Světové konference laických institutů.

Konfrence zastřešuje 184 instituty, do kterých na celém světě patří více než 20 tisíc lidí. 80% z nich jsou ženy. Předsedkyní výkonné rady je Polka Jolanta Szpilarewicz z Institutu P. Marie Neposkvrněné  Matky církve. Pro náš rozhlas přiblížila rozhovor s papežem Františkem:

„Svatý otec se v konkrétních slovech vyjádřil k naší formě zasvěceného života ve světě. Potvrdil že nás zná a rozumí nám v našem životním stylu, jako plně zasvěcených a plně ponořených ve světě. Zastavil se déle také u situace ženy. Jak řekl, žena má ve světě a v církvi velmi důležitou roli. Mluvil o tom, že tu nejde o kněžství žen nebo o jakési diákonky z úřadu, protože žena má být v církvi snoubenkou a platí to zejména u zasvěcených žen. Nakonec nás Svatý otec povzbudil k odvaze. Buďte odvážní ve vydávání svědectví. Členové laických institutů vykonávají různá povolání, ale jde o to, aby na místech, kde jsou, žiji s evangelijním radikalismem, aby byli jasným svědectvím přináležitosti ke Kristu a k církvi. Popež také potvrdil, že je zapotřebí prohloubit teologii života zasvěcených laiků. Protože nové formy zasvěceného života přibývají, je potřeba prohloubit také naši formu. František dokonce naznačil, na koho se můžeme v této věci obrátit. Zkrátka zachoval se velmi prakticky, aby nám v tom pomohl.“

Jolanta Szpilarewicz dodala, že papeži Františkovi velmi leží na srdci osudy žen, zejména těch, které zakoušejí násilí nebo dokonce nevolnictví. Představitelé Světové konference laických institutů představili papeži také plány na kongres, který se bude konat příští rok v Ávile, a jeho cílem je vnést novou dynamiku do této formy zasvěceného života.

(job)

29. listopadu 2019, 14:58