Hledejte

Papež František zve ministranty na pouť do Říma

Papež František pozval na pouť do Říma francouzské ministranty. Učinil tak prostřednictvím videoposelství, v němž podpořil akci francouzské místní církve plánovanou na příští léto ve dnech 24. – 28. srpna:

„Pán Ježíš tě povolal ke službě při mešní liturgii. Je to pro tebe jedinečná příležitost k setkání s ním, abys ho více miloval a nasazoval se pro něho. Jak sis ale mohlo povšimnout, mše končí slovy kněze: „Jděte!“ Poté, co jsi sloužil Ježíši při mši, jsme všichni povoláni sloužit mu svým každodenním životem, v setkávání s našimi bratry a sestrami. Jsme vybízeni k misii. Nezapomínej na to!“

Petrův nástupce připomíná, že na pouti do Říma ministranti navštíví hroby sv. Petra a sv. Pavla, které Ježíš rovněž vybídl k misijní činnosti a kteří za Něho dali svůj život.

„Jejich odvážné svědectví bude pro tebe povzbuzením k vytrvalosti ve tvém úsilí a křesťanském životě, navzdory rozporům a kritikám, s nimiž se možná kolem sebe setkáváš, navzdory otázkám, které si kladeš, a navzdory námaze, jakou si (tato služba) žádá.“

Papež připomíná ministratům, že pouť bude příležitostí k seznámení s dalšími mladými lidmi, kteří plní stejnou službu a sdílejí stejnou víru. A dodává, že zváni jsou také ti, kdo se pro ministrování rozhodují:

„Zvu také ty, kdo by se chtěli angažovat stejně jako ty! Křesťan nemůže být sám, všichni společně jsme silnější, máme větší odvahu a dále dojdeme.“

Na závěr papež František slibuje francouzským ministrantům svou modlitbu a žádá je o totéž. „Mám toho zapotřebí, protože tato práce není snadná!“ – dodává.

(job)

13. listopadu 2019, 13:54