Hledejte

Betlém Betlém 

Papež daroval relikvii Ježíškových jesliček do Svaté země

V pátek 29. listopadu do Jeruzaléma dorazí část relikvie Ježíšových jesliček, kterou papež František věnoval kustódovi Svaté země.

Relikvie, původně v polovině sedmého století darovaná jeruzalémským patriarchou sv. Sofroniem papeži Teodorovi I. (642-649), se uchovává v římské bazilice Panny Marie Větší. Její návrat do Jeruzaléma oslaví mše svatá, kterou bude v kapli Panny Marie, Královny míru, v komplexu Notre Dame, sloužit apoštolský nuncius v Izraeli a na Kypru, arcibiskup Leopoldo Girelli. V závěru bohoslužby budou moci věřící uctít vzácnou relikvii, která o den později bude převezena do Betléma. Pro poutníky a věřící tam bude vystavena ve františkánském kostele sv. Kateřiny, přiléhajícím k Bazilice Narození Páně.

(jag)

27. listopadu 2019, 13:25