Hledejte

Vatican News

Na míru je krásné, že je reálný a zarputile se brání

Prostřednictvím japonských médií oslovil dnes v krátkém videoposelství papež František obyvatelstvo Země vycházejícího slunce, kam zavítá ve dnech 23. až 26. listopadu.

Milí přátelé,

chtěl jsem vás před svou nadcházející cestou do Japonska přátelsky oslovit. Mottem mojí návštěvy je: »Chránit každý život«. Tento silný instinkt našeho srdce, hájící hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, nabývá zvláštního významu vlivem hrozeb mírovému soužití, kterým čelí svět zejména v ozbrojených konfliktech.

Vaše země zná, co je to utrpení způsobené válkou. Společně s vámi žadám, aby se v lidských dějinách už nikdy neopakovalo pustošení rozpoutané nukleárními zbraněmi. Jejich použití je nemorální. Znáte také význam kultury dialogu a bratrství, zvláště mezi různými náboženskými tradicemi, jež mohou pomoci překonávat rozdělení, prosazovat úctu k lidské důstojnosti a činit pokroky v integrálním rozvoji všech národů. Doufám, že vás svojí návštěvou povzbudím v cestě vzájemné úcty a setkání, vedoucí k bezpečnému míru, který bude trvalý a nepomine. Na míru je krásné, že je reálný, neustupuje a zarputile se brání.

Budu mít rovněž příležitost ocenit přírodní krásy, jimiž se vyznačuje vaše země, a vyjádřit sdílené  přání chránit život, zahrnující Zemi, náš společný dům, jak to ve vaší kultuře hezky symbolizují kvetoucí višně.

Vím, že se na přípravě mojí návštěvy podílí mnoho lidí. Upřímně vám za toto úsilí děkuji. S nadějí, že dny, které prožijeme společně, budou oplývat milostí a radostí, vás ujišťuji o svojí modlitbě za všechny a za každého z vás. A prosím vás, abyste se také modlili za mne. Děkuji mnohokrát.

 

(mig)

18. listopadu 2019, 15:27