Hledejte

Vatican News
2019.11.09 Santa Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano Papež káže při liturgii v bazilice sv. Jana na Lateránu na svátek jejího posvěcení 9. listopadu 2019  (Vatican Media)

Cokoli vložené do základů církve namísto evangelia povede k jejímu zhroucení

V sobotu odpoledne sloužil v lateránské bazilice římský biskup liturgii z dnešního svátku Posvěcení tého „Hlavy a matky všech kostelů města Řím i celého světa“, jak hlásá nápis vytesaný na jejím průčelí.

Tato bazilika, dedikovaná Nejsvětějšímu Spasiteli a obou svatým Janům – Evangelistovi a Křtiteli - je diecézní katedrálou římské diecéze a sídlí při ní římský vikariát, tedy její vlastní výkonné pastorační centrum, zatímco ve Vatikánu při bazilice sv. Petra jsou pouze instituce všeobecné církve. Papež František v tento významný svátek svojí diecéze slavil tedy spolu s pomocnými biskupy a duchovenstvem eucharistii. Ve své homilii se obrátil ke kněžím:

Vám kněžím chci věnovat verš z druhého čtení: »Nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus« (1 Kor 3,11). Toto je váš úkol, jádro vaší služby: pomáhat komunitě být s Pánem, naslouchat Jeho slovu a držet jej daleko od veškerého zesvětštění a  kompromisů, střežit posvátný základ i kořen duchovní stavby a bránit ji před dravými vlky, před těmi, kdo ji chtějí svádět z cesty evangelia. Jako Pavel buďte i vy »staviteli zkušenými« (srov. tamt. 3,10) a moudrými, kteří jsou si dobře vědomi toho, že každá jiná idea či skutečnost, jež bychom namísto evangelia chtěli klást do základů církve, by možná zaručila větší úspěch, ba i bezprostřední uspokojení, avšak vedla by nevyhnutelně ke zhroucení – ke zhroucení - celé duchovní stavby!

Od chvíle, kdy jsem se stal biskupem Říma, mohl jsem mnohé z vás, drazí kněží, poznat a obdivovat vaši víru a lásku k Pánu, vaši blízkost lidem a stědrost v péči o chudé. Znáte zdejší městské čtvrti jako nikdo jiný a uchováváte v srdci tváře, úsměvy i slzy lidí. Odložili jste stranou ideologické spory a osobní protagonismy, abyste udělali místo tomu, co žádá Bůh. Váš realismus, schopnost stát nohama na zemi a „znalost toho, jak to chodí ve světě“, vám nebrání povznášet se k Pánu a mít velká přání. Bůh vám žehnej! Kéž je radost z důvěrnosti s Ním vaší pravou odměnou za veškeré dobro, které denně prokazujete.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

 

(mig)

9. listopadu 2019, 19:29