Hledejte

Vatican News
2019.11.09 Santa Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano 2019.11.09 Santa Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano  (Vatican Media)

Cokoli vložené do základů církve namísto evangelia povede k jejímu zhroucení

V sobotu odpoledne sloužil v lateránské bazilice římský biskup liturgii z dnešního svátku Posvěcení tého „Hlavy a matky všech kostelů města Řím i celého světa“, jak hlásá nápis vytesaný na jejím průčelí.

Tato bazilika, dedikovaná Nejsvětějšímu Spasiteli a obou svatým Janům – Evangelistovi a Křtiteli - je diecézní katedrálou římské diecéze a sídlí při ní římský vikariát, tedy její vlastní výkonné pastorační centrum, zatímco ve Vatikánu při bazilice sv. Petra jsou pouze instituce všeobecné církve. Papež František v tento významný svátek svojí diecéze slavil tedy spolu s pomocnými biskupy a duchovenstvem eucharistii. Ve své homilii se obrátil ke kněžím:

Vám kněžím chci věnovat verš z druhého čtení: »Nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus« (1 Kor 3,11). Toto je váš úkol, jádro vaší služby: pomáhat komunitě být s Pánem, naslouchat Jeho slovu a držet jej daleko od veškerého zesvětštění a  kompromisů, střežit posvátný základ i kořen duchovní stavby a bránit ji před dravými vlky, před těmi, kdo ji chtějí svádět z cesty evangelia. Jako Pavel buďte i vy »staviteli zkušenými« (srov. tamt. 3,10) a moudrými, kteří jsou si dobře vědomi toho, že každá jiná idea či skutečnost, jež bychom namísto evangelia chtěli klást do základů církve, by možná zaručila větší úspěch, ba i bezprostřední uspokojení, avšak vedla by nevyhnutelně ke zhroucení – ke zhroucení - celé duchovní stavby!

Od chvíle, kdy jsem se stal biskupem Říma, mohl jsem mnohé z vás, drazí kněží, poznat a obdivovat vaši víru a lásku k Pánu, vaši blízkost lidem a stědrost v péči o chudé. Znáte zdejší městské čtvrti jako nikdo jiný a uchováváte v srdci tváře, úsměvy i slzy lidí. Odložili jste stranou ideologické spory a osobní protagonismy, abyste udělali místo tomu, co žádá Bůh. Váš realismus, schopnost stát nohama na zemi a „znalost toho, jak to chodí ve světě“, vám nebrání povznášet se k Pánu a mít velká přání. Bůh vám žehnej! Kéž je radost z důvěrnosti s Ním vaší pravou odměnou za veškeré dobro, které denně prokazujete.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

 

(mig)

9. listopadu 2019, 19:29