Hledejte

Vatican News
2019.10.06 Angelus 2019.10.06 Angelus  (Vatican Media)

Svatý otec: Zlo nikdy nebude mít poslední slovo

Kolem poledne se na Svatopetrském náměstí shromáždilo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Jako obvykle při této příležitosti, komentoval Petrův nástupce v této promluvě nedělní evangelium (Lk 17,5-10) o víře jako horčičném zrnku a „služebnících neužitečných“. Mimo jiné pak řekl:

Víra přirovnatelná k hořčičnému zrnu je vírou, která není domýšlivá a sebejistá, není velká, jak někdy věřící předstírají. Je to víra, která ve své pokoře vnímá, že velice potřebuje Boha a ve svojí nepatrnosti se Mu v naprosté důvěře odevzdává. Víra nám dává schopnost nahlížet s nadějí střídavé životní dění a pomáhá nám přijímat také porážky a utrpení s vědomím, že zlo nikdy nemá a nebude mít poslední slovo.

Jak můžeme poznat, zda opravdu máme víru, byť maličkou, pravou, čirou a ryzí? Vysvětluje nám to Ježíš, který podává měřítko víry, jímž je služba. Činí tak podobenstvím, jež na první pohled zaráží, neboť prezentuje panovačnou a nevšímavou postavu pána. Právě jeho počínání však umožňuje, aby vyniklo vlastní jádro podobenství, totiž služebný postoj ochoty. Ježíš chce říci, že takto se věřící člověk vztahuje k Bohu: naprosto se odevzdává do Jeho vůle, bez kalkulů a nároků.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě zmínil papež dopolední eucharistii, kterou byla zahájena zvláštní biskupská synoda pro region Amazonie.

Po tři týdny budou synodní otcové spolu s Petrovým nástupcem společně reflektovat o poslání církve v Amazonii, o evangelizaci a podpoře integrální ekologie. Provázejte, prosím, tuto církevní událost modlitbou, aby byla prožita v bratrském společenství a poddajnosti Duchu svatému, který neustále ukazuje cesty, jak dosvědčovat evangelium.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

6. října 2019, 17:17