Hledejte

Vatican News
Pope Francis in St. Peter's Square during the Angelus prayer Pope Francis in St. Peter's Square during the Angelus prayer  (ANSA)

Svatý otec: Neexistuje nějaká standardní kultura, která ty druhé očišťuje

Přibližně 25 tisíc lidí se shromáždilo před polednem na Svatopetrském náměstí pod okny Apoštolského paláce, aby si vyslechli pravidelnou promluvu, kterou odtamtud každou neděli pronáší Petrův nástupce.

Ten věnoval celou promluvu ohlédnutí za skončenou biskupskou synodou o Amazonii a mimo jiné řekl:

Čím byla tato synoda? Byla tím, jak praví samo toto slovo, společnou cestou, na níž Pán dodává odvahu i útěchu. Během cesty jsme se vzájemně dívali do očí, upřímně si naslouchali, aniž bychom skrývali těžkosti, a zakoušeli krásu z jednotného postupu vpřed s cílem sloužit. Povzbuzuje nás v tom apoštol Pavel v druhém dnešním čtení. Ve chvíli pro něho dramatické, kdy si je vědom, že »má prolít svou krev, chvíli, kdy má odejít z tohoto života« (srov. 2 Tim 4,6), píše: »Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů« (v. 17). To je poslední Pavlovo přání: nikoli něco pro sebe nebo pro někoho ze svých, nýbrž pro evangelium, aby bylo hlásáno všem národů. To je prvořadé a platí nadevše. Každý z nás se bude mnohokrát tázat, co dobrého má učinit pro svůj život. Dnes je ta chvíle ptát se: Co mohu učinit dobrého pro evangelium?

Na synodě jsme se na to ptali v touze razit nové cesty zvěstování evangelia. Zvěstuje se totiž pouze to, co se žije. A žít z Ježíše, žít z evangelia vyžaduje, abychom vyšli ze sebe. Vnímali jsme proto pobídku vydat se na širé moře, opustit pohodlné břehy svých bezpečných přístavů, abychom vypluli na hlubinu: nikoli do bažinatých vod ideologií, nýbrž na volné moře, kde Duch vybízí rozhodit sítě.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Potom papež obrátil pozornost k situaci v Libanonu:

Myslím zvláště na drahý libanonský lid zejména na mladé lidí, kteří v uplynulých dnech dali zaznít svému volání tváří v tvář sociálním, morálním a ekonomickým výzvám a problémům svojí země. Všechny vybízím, aby hledali spravedlivá řešení na cestě dialogu, a prosím Pannu Marii, Královnu Libanonu, aby tato země byla za podpory mezinárodního společenství nadále prostorem mírumilovného soužití a respektování důstojnosti a svobody každého člověka ku prospěchu celého Blízkého východu, který je velice sužován.

Zcela nakonec, po pozdravech konkrétních skupin poutníků, papež ještě dodal:

Toto je poslední neděle října, misijního měsíce, který měl letos mimořádný ráz a je také měsícem růžencovým. Znovu vybízím k modlitbě růžence za dnešní poslání církve, zejména za ty misionáře a misionářky, kteří se setkávají s největšími těžkostmi. A zároveň se nadále modleme růženec za mír. Evangelium a mír jdou pospolu.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

27. října 2019, 16:15